دسترسی شبانه روزی به بازار عمده
×

ماهرو

درباره ماهرو

لوازم آشپزخانه

محصولات عمدکس نمگیر کد D3
 • نمگیر کد D3
 • تعداد در کارتن: 24 عدد
 • قیمت یک عدد : 21,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 504,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 29000 تومان
محصولات عمدکس ست دمکنی سه تکه کد B7
 • ست دمکنی سه تکه کد B7
 • تعداد در کارتن: 24 بسته
 • قیمت یک بسته : 20,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 480,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 26000 تومان
محصولات عمدکس کاور قابلمه کد E3
 • کاور قابلمه کد E3
 • تعداد در کارتن: 24 عدد
 • قیمت یک عدد : 13,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 312,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 16000 تومان
محصولات عمدکس ست دمکنی سه تکه کد B1
 • ست دمکنی سه تکه کد B1
 • تعداد در کارتن: 24 بسته
 • قیمت یک بسته : 20,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 480,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 26000 تومان
محصولات عمدکس کاور قابلمه کد E1
 • کاور قابلمه کد E1
 • تعداد در کارتن: 24 عدد
 • قیمت یک عدد : 13,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 312,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 16000 تومان
محصولات عمدکس پیشبند کد A3
 • پیشبند کد A3
 • تعداد در کارتن: 24 عدد
 • قیمت یک عدد : 17,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 408,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 21000 تومان
محصولات عمدکس ست دستگیره دو تکه کد G2
 • ست دستگیره دو تکه کد G2
 • تعداد در کارتن: 24 بسته
 • قیمت یک بسته : 2,500 تومان
 • قیمت یک کارتن : 60,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 4000 تومان
محصولات عمدکس سبد سبزی و نان کد C4
 • سبد سبزی و نان کد C4
 • تعداد در کارتن: 24 عدد
 • قیمت یک عدد : 7,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 168,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 10000 تومان

ابزار بهداشتی محافظت فردی

محصولات عمدکس ماسک پارچه ای کد l1
 • ماسک پارچه ای کد l1
 • تعداد در کارتن: 50 عدد
 • قیمت یک عدد : 3,500 تومان
 • قیمت یک کارتن : 175,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 4000 تومان
محصولات عمدکس ماسک پارچه ای کد I3
 • ماسک پارچه ای کد I3
 • تعداد در کارتن: 50 عدد
 • قیمت یک عدد : 3,500 تومان
 • قیمت یک کارتن : 175,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 4000 تومان
محصولات عمدکس ماسک پارچه ای کد I2
 • ماسک پارچه ای کد I2
 • تعداد در کارتن: 50 عدد
 • قیمت یک عدد : 3,500 تومان
 • قیمت یک کارتن : 175,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 4000 تومان

آخرین محصولات