متداول ترین سوالات اخراج کارگر و نحوه پیگیری آن

«کارگر»‌ ازلحاظ قانون کار، کسی است که تحت هر عنوان در مقابل دریافت حقوق و سایر مزایا به درخواست کارفرما

بیشتر بخوانید

۶ حوزه مدیریت کارکنان که در هر شرکتی باید مدنظر قرار گیرد!

بعد از نکات اولیه ای که در مقاله ” مدیریت کارکنان در کسب و کارهای کوچک و متوسط ” گفتیم ، به

بیشتر بخوانید

مدیریت کارکنان در کسب و کارهای کوچک و متوسط

کارکنان یکی از جنبه های اصلی اجرای هر کسب و کار کوچک و متوسط اند. پیچیدگی های مدیریت کارکنان در

بیشتر بخوانید