فروش عمده محصولات BMD

خرید عمده جارو خاک انداز آیسان
جارو خاک انداز آیسان

 • برند: BMD
 • تعداد در کارتن: 12 عدد
 • قیمت یک عدد : 18,900 تومان
 • قیمت یک کارتن :
  226,800 تومان
 • مشاهده محصول
خرید عمده سرویس جا برنجی (4 عددی)
سرویس جا برنجی (4 عددی)

 • برند: BMD
 • تعداد در کارتن: 1 عدد
 • قیمت یک عدد : 99,000 تومان
 • قیمت یک کارتن :
  99,000 تومان
 • مشاهده محصول
خرید عمده جاظرفی السا استیل
جاظرفی السا استیل

 • برند: BMD
 • تعداد در کارتن: 6 عدد
 • قیمت یک عدد : 52,900 تومان
 • قیمت یک کارتن :
  317,400 تومان
 • مشاهده محصول
خرید عمده جاظرفی السا
جاظرفی السا

 • برند: BMD
 • تعداد در کارتن: 6 عدد
 • قیمت یک عدد : 33,500 تومان
 • قیمت یک کارتن :
  201,000 تومان
 • مشاهده محصول
خرید عمده سبد نان شقایق
سبد نان شقایق

 • برند: BMD
 • تعداد در کارتن: 96 عدد
 • قیمت یک عدد : 2,790 تومان
 • قیمت یک کارتن :
  267,840 تومان
 • مشاهده محصول
خرید عمده سبد سبزی شقایق
سبد سبزی شقایق

 • برند: BMD
 • تعداد در کارتن: 96 عدد
 • قیمت یک عدد : 1,990 تومان
 • قیمت یک کارتن :
  191,040 تومان
 • مشاهده محصول
خرید عمده چوب لباس آمیتیس
چوب لباس آمیتیس

 • برند: BMD
 • تعداد در کارتن: 20 بسته
 • قیمت یک بسته : 15,700 تومان
 • قیمت یک کارتن :
  314,000 تومان
 • مشاهده محصول
خرید عمده چهار پایه 50 سانت
چهار پایه 50 سانت

 • برند: BMD
 • تعداد در کارتن: 6 عدد
 • قیمت یک عدد : 41,900 تومان
 • قیمت یک کارتن :
  251,400 تومان
 • مشاهده محصول
خرید عمده تخته گوشت گل بزرگ
تخته گوشت گل بزرگ

 • برند: BMD
 • تعداد در کارتن: 12 عدد
 • قیمت یک عدد : 17,500 تومان
 • قیمت یک کارتن :
  210,000 تومان
 • مشاهده محصول
خرید عمده تخته گوشت گل متوسط
تخته گوشت گل متوسط

 • برند: BMD
 • تعداد در کارتن: 12 عدد
 • قیمت یک عدد : 15,700 تومان
 • قیمت یک کارتن :
  188,400 تومان
 • مشاهده محصول
خرید عمده تخته گوشت گل کوچک
تخته گوشت گل کوچک

 • برند: BMD
 • تعداد در کارتن: 12 عدد
 • قیمت یک عدد : 11,900 تومان
 • قیمت یک کارتن :
  142,800 تومان
 • مشاهده محصول
خرید عمده بانکه حبوبات سایز 4
بانکه حبوبات سایز 4

 • برند: BMD
 • تعداد در کارتن: 24 عدد
 • قیمت یک عدد : 9,900 تومان
 • قیمت یک کارتن :
  237,600 تومان
 • مشاهده محصول
خرید عمده بانکه حبوبات سایز 3
بانکه حبوبات سایز 3

 • برند: BMD
 • تعداد در کارتن: 24 عدد
 • قیمت یک عدد : 9,290 تومان
 • قیمت یک کارتن :
  222,960 تومان
 • مشاهده محصول
خرید عمده بانکه حبوبات سایز 2
بانکه حبوبات سایز 2

 • برند: BMD
 • تعداد در کارتن: 24 عدد
 • قیمت یک عدد : 8,900 تومان
 • قیمت یک کارتن :
  213,600 تومان
 • مشاهده محصول
خرید عمده بانکه حبوبات سایز 1
بانکه حبوبات سایز 1

 • برند: BMD
 • تعداد در کارتن: 24 عدد
 • قیمت یک عدد : 8,290 تومان
 • قیمت یک کارتن :
  198,960 تومان
 • مشاهده محصول