فروش عمده محصولات 121

کل محصولات : 27
خرید عمده سرویس 36 پارچه
سرویس 36 پارچه
 • برند: 121
 • تعداد در کارتن: 1 بسته
قیمت یک بسته :375,000تومان
خرید عمده سینی کودک
سینی کودک
 • برند: 121
 • تعداد در کارتن: 36 عدد
قیمت یک عدد :8,000تومان
خرید عمده بشقاب کودک
بشقاب کودک
 • برند: 121
 • تعداد در کارتن: 78 عدد
قیمت یک عدد :8,000تومان
خرید عمده کاسه کوچک کودک
کاسه کوچک کودک
 • برند: 121
 • تعداد در کارتن: 144 عدد
قیمت یک عدد :6,000تومان
خرید عمده کاسه بزرگ کودک
کاسه بزرگ کودک
 • برند: 121
 • تعداد در کارتن: 120 عدد
قیمت یک عدد :6,500تومان
خرید عمده سینی چهارگوش بزرگ
سینی چهارگوش بزرگ
 • برند: 121
 • تعداد در کارتن: 18 عدد
قیمت یک عدد :25,000تومان
خرید عمده سینی چهارگوش متوسط
سینی چهارگوش متوسط
 • برند: 121
 • تعداد در کارتن: 30 عدد
قیمت یک عدد :21,000تومان
خرید عمده سینی چهارگوش کوچک
سینی چهارگوش کوچک
 • برند: 121
 • تعداد در کارتن: 30 عدد
قیمت یک عدد :17,500تومان
خرید عمده سینی گرد کنگره متوسط
سینی گرد کنگره متوسط
 • برند: 121
 • تعداد در کارتن: 30 عدد
قیمت یک عدد :26,000تومان
خرید عمده سینی گرد کنگره بزرگ
سینی گرد کنگره بزرگ
 • برند: 121
 • تعداد در کارتن: 18 عدد
قیمت یک عدد :32,000تومان
خرید عمده مجمع کوچک
مجمع کوچک
 • برند: 121
 • تعداد در کارتن: 8 عدد
قیمت یک عدد :45,000تومان
خرید عمده مجمع بزرگ
مجمع بزرگ
 • برند: 121
 • تعداد در کارتن: 6 عدد
قیمت یک عدد :65,000تومان
خرید عمده مجمع سوپر
مجمع سوپر
 • برند: 121
 • تعداد در کارتن: 4 عدد
قیمت یک عدد :90,000تومان
خرید عمده سینی کوچک
سینی کوچک
 • برند: 121
 • تعداد در کارتن: 32 عدد
قیمت یک عدد :20,000تومان
خرید عمده سینی کوچک تمام گل
سینی کوچک تمام گل
 • برند: 121
 • تعداد در کارتن: 32 عدد
قیمت یک عدد :20,000تومان
خرید عمده سینی سلف متوسط تمام گل
سینی سلف متوسط تمام گل
 • برند: 121
 • تعداد در کارتن: 24 عدد
قیمت یک عدد :25,500تومان
خرید عمده سینی سلف متوسط
سینی سلف متوسط
 • برند: 121
 • تعداد در کارتن: 24 عدد
قیمت یک عدد :25,500تومان
خرید عمده سینی سلف بزرگ تمام گل
سینی سلف بزرگ تمام گل
 • برند: 121
 • تعداد در کارتن: 12 عدد
قیمت یک عدد :48,000تومان
خرید عمده سینی سلف بزرگ
سینی سلف بزرگ
 • برند: 121
 • تعداد در کارتن: 12 عدد
قیمت یک عدد :48,000تومان
خرید عمده سینی مینی طرح استار
سینی مینی طرح استار
 • برند: 121
 • تعداد در کارتن: 36 عدد
قیمت یک عدد :9,500تومان
خرید عمده سینی گرد دسته دار
سینی گرد دسته دار
 • برند: 121
 • تعداد در کارتن: 20 عدد
قیمت یک عدد :12,000تومان
خرید عمده ظرف میوه گرد کوچک
ظرف میوه گرد کوچک
 • برند: 121
 • تعداد در کارتن: 12 عدد
قیمت یک عدد :24,000تومان
خرید عمده ظرف میوه گرد بزرگ
ظرف میوه گرد بزرگ
 • برند: 121
 • تعداد در کارتن: 12 عدد
قیمت یک عدد :26,000تومان
خرید عمده ظرف میوه 6 ضلعی
ظرف میوه 6 ضلعی
 • برند: 121
 • تعداد در کارتن: 12 عدد
قیمت یک عدد :25,000تومان
خرید عمده سرویس کودک 6پارچه
سرویس کودک 6پارچه
 • برند: 121
 • تعداد در کارتن: 6 عدد
قیمت یک عدد :39,000تومان
خرید عمده اردور خوری پنج خانه
اردور خوری پنج خانه
 • برند: 121
 • تعداد در کارتن: 24 عدد
قیمت یک عدد :20,000تومان
خرید عمده ميوه خوري پايه دار مربع
ميوه خوري پايه دار مربع
 • برند: 121
 • تعداد در کارتن: 12 عدد
قیمت یک عدد :26,000تومان