هیچ محصولی در عمده فروشی موجود نیست
هنوز هیچ محصول تایید شده ای برای فروش در عمده فروشی وجود ندارد . امکان دارد تولید کنندگان محصولات خود را ثبت کرده باشند اما توسط مدیریت تایید نشده باشند