فروش عمده محصولات کشاورزی و غذا

کل محصولات : 32
خرید عمده شکلات فله قلبی (4بسته 4 کیلویی)
شکلات فله قلبی (4بسته 4 کیلویی)
قیمت یک کیلوگرم :34,150تومان
خرید عمده شکلات (4گرم) 2سر پرس فله تلخ 99 درصد (2بسته 3.5 کیلویی)
شکلات (4گرم) 2سر پرس فله تلخ 99 درصد (2بسته 3.5 کیلویی)
قیمت یک کیلوگرم :62,130تومان
خرید عمده شکلات (4گرم) 2سر پرس فله تلخ 88 درصد (2بسته 3.5 کیلویی)
شکلات (4گرم) 2سر پرس فله تلخ 88 درصد (2بسته 3.5 کیلویی)
قیمت یک کیلوگرم :52,230تومان
خرید عمده شکلات (4گرم) 2سر پرس فله تلخ 77 درصد (2بسته 3.5 کیلویی)
شکلات (4گرم) 2سر پرس فله تلخ 77 درصد (2بسته 3.5 کیلویی)
قیمت یک کیلوگرم :43,220تومان
خرید عمده شکلات(4گرم) 2سر پرس فله مخلوط (2بسته 3.5 کیلویی)
شکلات(4گرم) 2سر پرس فله مخلوط (2بسته 3.5 کیلویی)
قیمت یک کیلوگرم :35,950تومان
خرید عمده برگر 85% هایکاز
برگر 85% هایکاز
قیمت یک بسته :33,900تومان
خرید عمده برگر 60% هایکاز
برگر 60% هایکاز
قیمت یک بسته :17,800تومان
خرید عمده همبرگر 60% یگانه
همبرگر 60% یگانه
قیمت یک بسته :18,500تومان
خرید عمده کوکوسبزی
کوکوسبزی
 • برند: آنی شف
 • تعداد در کارتن: 30 کیلوگرم
قیمت یک کیلوگرم :14,000تومان
خرید عمده ناگت مرغ
ناگت مرغ
 • برند: آنی شف
 • تعداد در کارتن: 30 کیلوگرم
قیمت یک کیلوگرم :16,000تومان
خرید عمده فلافل
فلافل
 • برند: آنی شف
 • تعداد در کارتن: 30 کیلوگرم
قیمت یک کیلوگرم :13,000تومان
خرید عمده نان سمبوسه و اسپرینگ رول
نان سمبوسه و اسپرینگ رول
 • برند: آنی شف
 • تعداد در کارتن: 120 عدد
قیمت یک عدد :4,500تومان
خرید عمده کتلت گوشت 40%
کتلت گوشت 40%
 • برند: آنی شف
 • تعداد در کارتن: 30 کیلوگرم
قیمت یک کیلوگرم :18,000تومان
خرید عمده پیتزارول مرغ
پیتزارول مرغ
 • برند: آنی شف
 • تعداد در کارتن: 30 کیلوگرم
قیمت یک کیلوگرم :18,000تومان
خرید عمده شنیتسل مرغ
شنیتسل مرغ
 • برند: آنی شف
 • تعداد در کارتن: 30 کیلوگرم
قیمت یک کیلوگرم :25,000تومان
خرید عمده کوکو سیب زمینی
کوکو سیب زمینی
 • برند: آنی شف
 • تعداد در کارتن: 30 کیلوگرم
قیمت یک کیلوگرم :13,000تومان
خرید عمده فیله سوخاری
فیله سوخاری
 • برند: آنی شف
 • تعداد در کارتن: 30 کیلوگرم
قیمت یک کیلوگرم :25,000تومان
خرید عمده سمبوسه هندی
سمبوسه هندی
 • برند: آنی شف
 • تعداد در کارتن: 30 کیلوگرم
قیمت یک کیلوگرم :14,000تومان
خرید عمده مارمالاد آلبالو
مارمالاد آلبالو
قیمت یک عدد :6,040تومان
خرید عمده مارمالاد توت فرنگی
مارمالاد توت فرنگی
قیمت یک عدد :5,970تومان
خرید عمده مارمالاد موز
مارمالاد موز
قیمت یک عدد :6,800تومان
خرید عمده مارمالاد آناناس
مارمالاد آناناس
قیمت یک عدد :6,450تومان