فروش عمده کاسه

محصول 1 تا 29 ، کل محصولات : 29 , کل صفحات : 1
خرید عمده ست کاسه دنیز 3 سایز
ست کاسه دنیز 3 سایز
 • برند: زیبا
 • حداقل سفارش: 6 عدد

قیمت یک عدد :33,500تومان

خرید عمده کاسه قلب سایز 4 (ژله خوری)
کاسه قلب سایز 4 (ژله خوری)
 • برند: زیبا
 • حداقل سفارش: 72 عدد

قیمت یک عدد :2,500تومان

خرید عمده ست کاسه هاشوردار درب دار 4 سایز
ست کاسه هاشوردار درب دار 4 سایز
 • برند: زیبا
 • حداقل سفارش: 12 عدد

قیمت یک عدد :49,500تومان

خرید عمده ست کاسه و آبکش دینا 3 سایز
ست کاسه و آبکش دینا 3 سایز
 • برند: زیبا
 • حداقل سفارش: 8 عدد

قیمت یک عدد :36,000تومان

خرید عمده ست کاسه کمک آشپز 4 سایز
ست کاسه کمک آشپز 4 سایز
 • برند: زیبا
 • حداقل سفارش: 12 عدد

قیمت یک عدد :22,000تومان

خرید عمده کاسه دورنگ 3 سایز
کاسه دورنگ 3 سایز
 • برند: زیبا
 • حداقل سفارش: 12 عدد

قیمت یک عدد :29,500تومان

خرید عمده ست کاسه خروشان دربدار 4 سایز
ست کاسه خروشان دربدار 4 سایز
 • برند: زیبا
 • حداقل سفارش: 12 عدد

قیمت یک عدد :27,500تومان

خرید عمده ست کاسه سیکاس دربدار 4 سایز
ست کاسه سیکاس دربدار 4 سایز
 • برند: زیبا
 • حداقل سفارش: 12 عدد

قیمت یک عدد :47,500تومان

خرید عمده ست کاسه کالیس درب دار 5 سایز
ست کاسه کالیس درب دار 5 سایز
 • برند: زیبا
 • حداقل سفارش: 4 عدد

قیمت یک عدد :8,900تومان

خرید عمده کاسه کالیس درب دار سایز 5
کاسه کالیس درب دار سایز 5
 • برند: زیبا
 • حداقل سفارش: 24 عدد

قیمت یک عدد :8,500تومان

خرید عمده کاسه کالیس درب دار سایز 4
کاسه کالیس درب دار سایز 4
 • برند: زیبا
 • حداقل سفارش: 12 عدد

قیمت یک عدد :11,500تومان

خرید عمده کاسه کالیس درب دار سایز 3
کاسه کالیس درب دار سایز 3
 • برند: زیبا
 • حداقل سفارش: 12 عدد

قیمت یک عدد :15,500تومان

خرید عمده کاسه کالیس درب دار سایز2
کاسه کالیس درب دار سایز2
 • برند: زیبا
 • حداقل سفارش: 6 عدد

قیمت یک عدد :23,500تومان

خرید عمده کاسه کالیس درب دار سایز 1
کاسه کالیس درب دار سایز 1
 • برند: زیبا
 • حداقل سفارش: 6 عدد

قیمت یک عدد :33,500تومان

خرید عمده کاسه آبگوشت بته جقه 3تکه
کاسه آبگوشت بته جقه 3تکه

قیمت یک بسته :21,800تومان

خرید عمده ست کاسه
ست کاسه
 • برند: بازن
 • حداقل سفارش: 4 عدد

قیمت یک عدد :32,900تومان

خرید عمده کاسه سایز 3
کاسه سایز 3
 • برند: بازن
 • حداقل سفارش: 6 عدد

قیمت یک عدد :12,900تومان

خرید عمده کاسه سایز2
کاسه سایز2
 • برند: بازن
 • حداقل سفارش: 6 عدد

قیمت یک عدد :10,500تومان

خرید عمده کاسه سایز 1
کاسه سایز 1
 • برند: بازن
 • حداقل سفارش: 6 عدد

قیمت یک عدد :9,900تومان

خرید عمده کاسه فانتزی
کاسه فانتزی
 • برند: کامل
 • حداقل سفارش: 24 عدد

قیمت یک عدد :2,300تومان

خرید عمده سرویس کاسه 6 عددی
سرویس کاسه 6 عددی
 • برند: کامل
 • حداقل سفارش: 8 عدد

قیمت یک عدد :19,400تومان

خرید عمده سرویس کاسه 3 عددی
سرویس کاسه 3 عددی
 • برند: کامل
 • حداقل سفارش: 35 عدد

قیمت یک عدد :4,200تومان

خرید عمده کاسه برگ ممتاز ریو
کاسه برگ ممتاز ریو

قیمت یک عدد :21,800تومان

خرید عمده کاسه لبه دار وانیا
کاسه لبه دار وانیا

قیمت یک عدد :22,000تومان

خرید عمده کاسه برگ بزرگ
کاسه برگ بزرگ

قیمت یک عدد :13,800تومان