فروش عمده محصولات کاسه

کل محصولات : 28
خرید عمده ست کاسه دنیز 3 سایز
ست کاسه دنیز 3 سایز
 • برند: زیبا
 • تعداد در کارتن: 6 عدد
قیمت یک عدد :35,500تومان
خرید عمده کاسه قلب سایز 4 (ژله خوری)
کاسه قلب سایز 4 (ژله خوری)
 • برند: زیبا
 • تعداد در کارتن: 72 عدد
قیمت یک عدد :2,500تومان
خرید عمده ست کاسه هاشوردار درب دار 4 سایز
ست کاسه هاشوردار درب دار 4 سایز
 • برند: زیبا
 • تعداد در کارتن: 12 عدد
قیمت یک عدد :53,300تومان
خرید عمده ست کاسه و آبکش دینا 3 سایز
ست کاسه و آبکش دینا 3 سایز
 • برند: زیبا
 • تعداد در کارتن: 8 عدد
قیمت یک عدد :39,000تومان
خرید عمده ست کاسه کمک آشپز 4 سایز
ست کاسه کمک آشپز 4 سایز
 • برند: زیبا
 • تعداد در کارتن: 12 عدد
قیمت یک عدد :24,500تومان
خرید عمده کاسه دورنگ 3 سایز
کاسه دورنگ 3 سایز
 • برند: زیبا
 • تعداد در کارتن: 12 عدد
قیمت یک عدد :33,500تومان
خرید عمده ست کاسه خروشان دربدار 4 سایز
ست کاسه خروشان دربدار 4 سایز
 • برند: زیبا
 • تعداد در کارتن: 12 عدد
قیمت یک عدد :29,500تومان
خرید عمده ست کاسه سیکاس دربدار 4 سایز
ست کاسه سیکاس دربدار 4 سایز
 • برند: زیبا
 • تعداد در کارتن: 12 عدد
قیمت یک عدد :51,200تومان
خرید عمده ست کاسه کالیس درب دار 5 سایز
ست کاسه کالیس درب دار 5 سایز
 • برند: زیبا
 • تعداد در کارتن: 4 عدد
قیمت یک عدد :8,900تومان
خرید عمده کاسه کالیس درب دار سایز 5
کاسه کالیس درب دار سایز 5
 • برند: زیبا
 • تعداد در کارتن: 24 عدد
قیمت یک عدد :8,500تومان
خرید عمده کاسه کالیس درب دار سایز 4
کاسه کالیس درب دار سایز 4
 • برند: زیبا
 • تعداد در کارتن: 12 عدد
قیمت یک عدد :11,500تومان
خرید عمده کاسه کالیس درب دار سایز 3
کاسه کالیس درب دار سایز 3
 • برند: زیبا
 • تعداد در کارتن: 12 عدد
قیمت یک عدد :15,500تومان
خرید عمده کاسه کالیس درب دار سایز2
کاسه کالیس درب دار سایز2
 • برند: زیبا
 • تعداد در کارتن: 6 عدد
قیمت یک عدد :23,500تومان
خرید عمده کاسه کالیس درب دار سایز 1
کاسه کالیس درب دار سایز 1
 • برند: زیبا
 • تعداد در کارتن: 6 عدد
قیمت یک عدد :33,500تومان
خرید عمده ست کاسه
ست کاسه
 • برند: بازن
 • تعداد در کارتن: 4 عدد
قیمت یک عدد :32,900تومان
خرید عمده کاسه سایز 3
کاسه سایز 3
 • برند: بازن
 • تعداد در کارتن: 6 عدد
قیمت یک عدد :12,900تومان
خرید عمده کاسه سایز2
کاسه سایز2
 • برند: بازن
 • تعداد در کارتن: 6 عدد
قیمت یک عدد :10,500تومان
خرید عمده کاسه سایز 1
کاسه سایز 1
 • برند: بازن
 • تعداد در کارتن: 6 عدد
قیمت یک عدد :9,900تومان
خرید عمده کاسه فانتزی
کاسه فانتزی
 • برند: کامل
 • تعداد در کارتن: 24 عدد
قیمت یک عدد :2,300تومان
خرید عمده سرویس کاسه 6 عددی
سرویس کاسه 6 عددی
 • برند: کامل
 • تعداد در کارتن: 8 عدد
قیمت یک عدد :21,500تومان
خرید عمده سرویس کاسه 3 عددی
سرویس کاسه 3 عددی
 • برند: کامل
 • تعداد در کارتن: 35 عدد
قیمت یک عدد :4,900تومان
خرید عمده کاسه برگ ممتاز ریو
کاسه برگ ممتاز ریو
قیمت یک عدد :21,800تومان
خرید عمده کاسه لبه دار وانیا
کاسه لبه دار وانیا
قیمت یک عدد :22,000تومان
خرید عمده کاسه برگ بزرگ
کاسه برگ بزرگ
قیمت یک عدد :13,800تومان