فروش عمده کاسه

محصول 1 تا 36 ، کل محصولات : 36 , کل صفحات : 2
خرید عمده ست کاسه دنیز 3 سایز
ست کاسه دنیز 3 سایز
 • برند: زیبا
 • حداقل سفارش: 6 عدد

31,000تومان

خرید عمده کاسه قلب سایز 4 (ژله خوری)
کاسه قلب سایز 4 (ژله خوری)
 • برند: زیبا
 • حداقل سفارش: 72 عدد

2,000تومان

خرید عمده ست کاسه و آبکش دینا 3 سایز
ست کاسه و آبکش دینا 3 سایز
 • برند: زیبا
 • حداقل سفارش: 8 عدد

31,000تومان

خرید عمده ست کاسه کمک آشپز 4 سایز
ست کاسه کمک آشپز 4 سایز
 • برند: زیبا
 • حداقل سفارش: 12 عدد

19,000تومان

خرید عمده کاسه دورنگ 3 سایز
کاسه دورنگ 3 سایز
 • برند: زیبا
 • حداقل سفارش: 12 عدد

26,500تومان

خرید عمده کاسه کالیس درب دار سایز 5
کاسه کالیس درب دار سایز 5
 • برند: زیبا
 • حداقل سفارش: 24 عدد

5,950تومان

خرید عمده کاسه کالیس درب دار سایز 4
کاسه کالیس درب دار سایز 4
 • برند: زیبا
 • حداقل سفارش: 12 عدد

8,850تومان

خرید عمده کاسه کالیس درب دار سایز 3
کاسه کالیس درب دار سایز 3
 • برند: زیبا
 • حداقل سفارش: 12 عدد

11,550تومان

خرید عمده کاسه کالیس درب دار سایز2
کاسه کالیس درب دار سایز2
 • برند: زیبا
 • حداقل سفارش: 6 عدد

18,450تومان

خرید عمده کاسه کالیس درب دار سایز 1
کاسه کالیس درب دار سایز 1
 • برند: زیبا
 • حداقل سفارش: 6 عدد

28,650تومان

خرید عمده کاسه گرد violet ش 3
کاسه گرد violet ش 3

9,100تومان

خرید عمده سرويس کاسه گرد violet
سرويس کاسه گرد violet
 • برند: هوم کت
 • حداقل سفارش: 12 بسته

19,800تومان

خرید عمده سرويس کاسه 4 گوش kamelia
سرويس کاسه 4 گوش kamelia
 • برند: هوم کت
 • حداقل سفارش: 12 بسته

21,500تومان

خرید عمده کاسه آبگوشت بته جقه 3تکه
کاسه آبگوشت بته جقه 3تکه

21,800تومان

خرید عمده ست کاسه
ست کاسه
 • برند: بازن
 • حداقل سفارش: 4 عدد

32,900تومان

خرید عمده کاسه سایز 3
کاسه سایز 3
 • برند: بازن
 • حداقل سفارش: 6 عدد

12,900تومان

خرید عمده کاسه سایز2
کاسه سایز2
 • برند: بازن
 • حداقل سفارش: 6 عدد

10,500تومان

خرید عمده کاسه سایز 1
کاسه سایز 1
 • برند: بازن
 • حداقل سفارش: 6 عدد

9,900تومان

خرید عمده کاسه فانتزی
کاسه فانتزی
 • برند: کامل
 • حداقل سفارش: 24 عدد

2,300تومان

خرید عمده سرویس کاسه 6 عددی
سرویس کاسه 6 عددی
 • برند: کامل
 • حداقل سفارش: 8 عدد

19,400تومان

خرید عمده سرویس کاسه 3 عددی
سرویس کاسه 3 عددی
 • برند: کامل
 • حداقل سفارش: 35 عدد

4,200تومان

خرید عمده کاسه برگ ممتاز ریو
کاسه برگ ممتاز ریو

21,800تومان

خرید عمده کاسه لبه دار وانیا
کاسه لبه دار وانیا

22,000تومان

خرید عمده کاسه برگ بزرگ
کاسه برگ بزرگ

13,800تومان

خرید عمده کاسه سالاد درب دار رزا
کاسه سالاد درب دار رزا

14,000تومان

خرید عمده ست کاسه درب دار ويولت
ست کاسه درب دار ويولت

28,400تومان

خرید عمده کاسه گرد violet
کاسه گرد violet

4,300تومان

خرید عمده کاسه گرد violet ش 2
کاسه گرد violet ش 2

6,100تومان