فروش عمده کاسه

خرید عمده ظرف سالاد سزار همراه با سس کاپ مثلث
ظرف سالاد سزار همراه با سس کاپ مثلث

خرید عمده کاسه خورشتی 300 سی سی
کاسه خورشتی 300 سی سی

خرید عمده کاسه صدفی 1000 سی سی
کاسه صدفی 1000 سی سی

خرید عمده کاسه چهارگوش 900
کاسه چهارگوش 900

خرید عمده كاسه بدون درب
كاسه بدون درب

خرید عمده كاسه درب دار يكبار مصرف
كاسه درب دار يكبار مصرف