فروش عمده محصولات پولاب

کل محصولات : 20
خرید عمده شیرینی خوری دسته فلزی بزرگ Poulab
شیرینی خوری دسته فلزی بزرگ Poulab
 • برند: پولاب
 • تعداد در کارتن: 20 عدد
قیمت یک عدد :89,000تومان
خرید عمده میوه خوری دسته فلزی بزرگ‌ Poulab
میوه خوری دسته فلزی بزرگ‌ Poulab
 • برند: پولاب
 • تعداد در کارتن: 16 عدد
قیمت یک عدد :120,000تومان
خرید عمده میوه خوری دسته فلزی متوسط Poulab
میوه خوری دسته فلزی متوسط Poulab
 • برند: پولاب
 • تعداد در کارتن: 20 عدد
قیمت یک عدد :90,000تومان
خرید عمده شرینی خوری دسته فلزی Poulab
شرینی خوری دسته فلزی Poulab
 • برند: پولاب
 • تعداد در کارتن: 24 عدد
قیمت یک عدد :69,000تومان
خرید عمده جاقاشق کنار گازی
جاقاشق کنار گازی
 • برند: پولاب
 • تعداد در کارتن: 12 عدد
قیمت یک عدد :48,000تومان
خرید عمده قهوه خوری با قوری گلدار
قهوه خوری با قوری گلدار
 • برند: پولاب
 • تعداد در کارتن: 8 عدد
قیمت یک عدد :75,000تومان
خرید عمده اردو خوری لاو
اردو خوری لاو
 • برند: پولاب
 • تعداد در کارتن: 12 عدد
قیمت یک عدد :42,000تومان
خرید عمده لیوان درب دار
لیوان درب دار
 • برند: پولاب
 • تعداد در کارتن: 24 عدد
قیمت یک عدد :18,500تومان
خرید عمده مجسمه ماهی سه تایی دکوری
مجسمه ماهی سه تایی دکوری
 • برند: پولاب
 • تعداد در کارتن: 12 عدد
قیمت یک عدد :48,000تومان
خرید عمده مجسمه ماهی دوتایی دکوری
مجسمه ماهی دوتایی دکوری
 • برند: پولاب
 • تعداد در کارتن: 12 عدد
قیمت یک عدد :48,000تومان
خرید عمده جا آبلیمو و روغن
جا آبلیمو و روغن
 • برند: پولاب
 • تعداد در کارتن: 12 عدد
قیمت یک عدد :58,000تومان
خرید عمده سوفله خوری 1_6لیتری طلایی
سوفله خوری 1_6لیتری طلایی
 • برند: پولاب
 • تعداد در کارتن: 4 عدد
قیمت یک عدد :185,000تومان
خرید عمده سوفله خوری 2_2لیتری طلایی
سوفله خوری 2_2لیتری طلایی
 • برند: پولاب
 • تعداد در کارتن: 4 عدد
قیمت یک عدد :195,000تومان
خرید عمده سوفله خوری دوتایی 2_9لیتری نقره ای
سوفله خوری دوتایی 2_9لیتری نقره ای
 • برند: پولاب
 • تعداد در کارتن: 4 عدد
قیمت یک عدد :240,000تومان
خرید عمده سوفله خوری 2.9لیتری طلایی
سوفله خوری 2.9لیتری طلایی
 • برند: پولاب
 • تعداد در کارتن: 4 عدد
قیمت یک عدد :220,000تومان
خرید عمده جاقاشقی
جاقاشقی
 • برند: پولاب
 • تعداد در کارتن: 12 عدد
قیمت یک عدد :58,000تومان
خرید عمده گلدان تزئینی
گلدان تزئینی
 • برند: پولاب
 • تعداد در کارتن: 30 عدد
قیمت یک عدد :13,000تومان
خرید عمده گلدان
گلدان
 • برند: پولاب
 • تعداد در کارتن: 30 عدد
قیمت یک عدد :13,000تومان
خرید عمده قاشق و چنگال دسته سرامیکی
قاشق و چنگال دسته سرامیکی
 • برند: پولاب
 • تعداد در کارتن: 50 عدد
قیمت یک عدد :47,000تومان
خرید عمده شمع 4 تایی کریسمس
شمع 4 تایی کریسمس
 • برند: پولاب
 • تعداد در کارتن: 120 عدد
قیمت یک عدد :13,000تومان