فروش عمده محصولات پریما پلاستیک

کل محصولات : 24
خرید عمده باکس بلند درب تخت یکبار مصرف
باکس بلند درب تخت یکبار مصرف
قیمت یک عدد :1,530تومان
خرید عمده باکس کوتاه درب تخت یکبار مصرف
باکس کوتاه درب تخت یکبار مصرف
قیمت یک عدد :1,300تومان
خرید عمده پیش دستی شفاف و رنگی یکبار مصرف
پیش دستی شفاف و رنگی یکبار مصرف
قیمت یک عدد :200تومان
خرید عمده جعبه قنادی یکبار مصرف
جعبه قنادی یکبار مصرف
قیمت یک عدد :1,200تومان
خرید عمده سه خانه دربدار یکبار مصرف
سه خانه دربدار یکبار مصرف
قیمت یک عدد :700تومان
خرید عمده فروت باکس کوتاه
فروت باکس کوتاه
قیمت یک عدد :1,300تومان
خرید عمده فروت باکس بلند
فروت باکس بلند
قیمت یک عدد :1,530تومان
خرید عمده یاقوت بلند
یاقوت بلند
قیمت یک عدد :530تومان
خرید عمده یاقوت کوتاه
یاقوت کوتاه
قیمت یک عدد :460تومان
خرید عمده لوکس حبابی
لوکس حبابی
قیمت یک عدد :405تومان
خرید عمده لوکس درب تخت
لوکس درب تخت
قیمت یک عدد :405تومان
خرید عمده مافین
مافین
قیمت یک عدد :950تومان
خرید عمده رابط کی اف سی
رابط کی اف سی
قیمت یک عدد :215تومان
خرید عمده رویال کوتاه
رویال کوتاه
قیمت یک عدد :910تومان
خرید عمده رویال بلند
رویال بلند
قیمت یک عدد :950تومان
خرید عمده رویال تخت
رویال تخت
قیمت یک عدد :850تومان
خرید عمده کاپ کیک
کاپ کیک
قیمت یک عدد :440تومان
خرید عمده مینی لوکس تخت
مینی لوکس تخت
قیمت یک عدد :360تومان
خرید عمده مینی لوکس حبابی
مینی لوکس حبابی
قیمت یک عدد :405تومان
خرید عمده کی اف سی
کی اف سی
قیمت یک عدد :855تومان
خرید عمده نیلو 250
نیلو 250
قیمت یک عدد :265تومان
خرید عمده نیلو 200
نیلو 200
قیمت یک عدد :230تومان