فروش عمده محصولات نگار

کل محصولات : 13
خرید عمده سینی بیضی دسته رز
سینی بیضی دسته رز
 • برند: نگار
 • تعداد در کارتن: 10 عدد
قیمت یک عدد :138,000تومان
خرید عمده سینی گرد بزرگ رز
سینی گرد بزرگ رز
 • برند: نگار
 • تعداد در کارتن: 10 عدد
قیمت یک عدد :148,500تومان
خرید عمده سینی گرد رز متوسط
سینی گرد رز متوسط
 • برند: نگار
 • تعداد در کارتن: 10 عدد
قیمت یک عدد :118,000تومان
خرید عمده سینی مستطیل رز بزرگ
سینی مستطیل رز بزرگ
 • برند: نگار
 • تعداد در کارتن: 10 عدد
قیمت یک عدد :168,000تومان
خرید عمده سینی مستطیل رویال طلایی سایز2
سینی مستطیل رویال طلایی سایز2
 • برند: نگار
 • تعداد در کارتن: 10 عدد
قیمت یک عدد :185,600تومان
خرید عمده سینی رویال مستطیل طلایی سایز 1
سینی رویال مستطیل طلایی سایز 1
 • برند: نگار
 • تعداد در کارتن: 10 عدد
قیمت یک عدد :138,000تومان
خرید عمده سینی مستطیل رویال نگین دار سایز 3
سینی مستطیل رویال نگین دار سایز 3
 • برند: نگار
 • تعداد در کارتن: 10 عدد
قیمت یک عدد :180,000تومان
خرید عمده سینی مستطیل رویال نگین دار سایز2
سینی مستطیل رویال نگین دار سایز2
 • برند: نگار
 • تعداد در کارتن: 10 عدد
قیمت یک عدد :166,000تومان
خرید عمده سینی مستطیل رویال نگین دار سایز 1
سینی مستطیل رویال نگین دار سایز 1
 • برند: نگار
 • تعداد در کارتن: 10 عدد
قیمت یک عدد :138,000تومان
خرید عمده سینی گرد رویال نگین دار سایز2
سینی گرد رویال نگین دار سایز2
 • برند: نگار
 • تعداد در کارتن: 10 عدد
قیمت یک عدد :114,800تومان
خرید عمده سینی گرد رویال نگین دار
سینی گرد رویال نگین دار
 • برند: نگار
 • تعداد در کارتن: 10 عدد
قیمت یک عدد :90,000تومان
خرید عمده سینی ونیز بدون پایه
سینی ونیز بدون پایه
 • برند: نگار
 • تعداد در کارتن: 10 عدد
قیمت یک عدد :159,300تومان
خرید عمده سینی گرد ونیز بدون پایه
سینی گرد ونیز بدون پایه
 • برند: نگار
 • تعداد در کارتن: 10 عدد
قیمت یک عدد :111,400تومان