فروش عمده محصولات لیوان

خرید عمده لیوان یکبار مصرف گیاهی 250 سی سی آملون
لیوان یکبار مصرف گیاهی 250 سی سی آملون
 • برند: آملون
 • تعداد در کارتن: 400 عدد
قیمت یک عدد :1,300تومان
خرید عمده لیوان یکبار مصرف گیاهی 200 سی سی آملون
لیوان یکبار مصرف گیاهی 200 سی سی آملون
 • برند: آملون
 • تعداد در کارتن: 400 عدد
قیمت یک عدد :1,100تومان
خرید عمده لیوان یکبار مصرف گیاهی 170 سی سی آملون
لیوان یکبار مصرف گیاهی 170 سی سی آملون
 • برند: آملون
 • تعداد در کارتن: 400 عدد
قیمت یک عدد :1,000تومان
خرید عمده ليوان يكبار مصرف شفاف ٤٥٠ سى
ليوان يكبار مصرف شفاف ٤٥٠ سى
 • برند: آر پى
 • تعداد در کارتن: 15000 عدد
قیمت یک عدد :199تومان
خرید عمده ليوان يكبار مصرف شفاف ٤٠٠ سى سى
ليوان يكبار مصرف شفاف ٤٠٠ سى سى
 • برند: آر پى
 • تعداد در کارتن: 15000 عدد
قیمت یک عدد :170تومان
خرید عمده ليوان يكبار مصرف شفاف ٣٥٠ سى سى
ليوان يكبار مصرف شفاف ٣٥٠ سى سى
 • برند: آر پى
 • تعداد در کارتن: 15000 عدد
قیمت یک عدد :135تومان
خرید عمده ليوان شفاف يكبار مصرف ٣٠٠ سى سى
ليوان شفاف يكبار مصرف ٣٠٠ سى سى
 • برند: آر پى
 • تعداد در کارتن: 15000 عدد
قیمت یک عدد :105تومان
خرید عمده ليوان شفاف ١٨٠سى سى
ليوان شفاف ١٨٠سى سى
 • برند: آر پى
 • تعداد در کارتن: 50000 عدد
قیمت یک عدد :48تومان
خرید عمده ليوان كاغذى ٢٢٠ سى سى
ليوان كاغذى ٢٢٠ سى سى
 • برند: آر پى
 • تعداد در کارتن: 15000 عدد
قیمت یک عدد :185تومان