عمده فروشی لوازم باغبانی

عمده فروشی لوازم باغبانی عمدکس راحترین راه خرید عمده وسایل باغبانی برای باغداران به صورت مستقیم از تولید کننده ها.

محصول 1 تا 24 ، کل محصولات

لوازم حیاط باغبانی

: 24 , کل صفحات : 2
مينى آبپاش
3,650 تومان
حداقل سفارش : 30 عدد
گلدان کاکتوس
1,290 تومان
حداقل سفارش : 108 عدد
زیر گلدان 2 راگا
750 تومان
حداقل سفارش : 120 عدد
زیر گلدان 1 راگا
400 تومان
حداقل سفارش : 120 عدد
زیر گلدان 5
3,050 تومان
حداقل سفارش : 48 عدد
زیر گلدان 4
1,950 تومان
حداقل سفارش : 72 عدد
زیر گلدان 3
1,300 تومان
حداقل سفارش : 96 عدد
زیر گلدان 2
1,100 تومان
حداقل سفارش : 120 عدد
زیر گلدان 1
600 تومان
حداقل سفارش : 120 عدد
گلدان (سايز متوسط)
3,200 تومان
حداقل سفارش : 36 عدد
جارو حیاطی
10,900 تومان
حداقل سفارش : 12 عدد
گلدان 5
4,150 تومان
حداقل سفارش : 24 عدد
گلدان 4
2,850 تومان
حداقل سفارش : 36 عدد
گلدان 3
1,750 تومان
حداقل سفارش : 48 عدد
گلدان 2
1,250 تومان
حداقل سفارش : 60 عدد
گلدان 1
730 تومان
حداقل سفارش : 90 عدد
محلول پاش درپاش
1,800 تومان
حداقل سفارش : 50 عدد
مينى آبپاش
(75 رای)
3,650 تومان
موجود: موجود
حداقل سفارش : 30 عدد

مينى آبپاش تک پلاستیک

گلدان فانتزى 4
(75 رای)
5,950 تومان
موجود: موجود
حداقل سفارش : 36 عدد

گلدان فانتزى 4 تک پلاستیک

گلدان فانتزى 3
(75 رای)
4,350 تومان
موجود: موجود
حداقل سفارش : 48 عدد

گلدان فانتزى 3 تک پلاستیک

گلدان فانتزى 2
(75 رای)
2,850 تومان
موجود: موجود
حداقل سفارش : 60 عدد

گلدان فانتزى 2 تک پلاستیک

گلدان فانتزى ١
(75 رای)
1,750 تومان
موجود: موجود
حداقل سفارش : 72 عدد

گلدان فانتزى ١ تک پلاستیک

آبپاش آپارتمانی 5 لیتری
(75 رای)
8,750 تومان
موجود: موجود
حداقل سفارش : 12 عدد

آبپاش آپارتمانی 5 لیتری تک پلاستیک

آبپاش آپارتمانی
(75 رای)
6,350 تومان
موجود: موجود
حداقل سفارش : 12 عدد

وزن کارتن : 2.980kgطول کارتن : 58cmعرض کارتن : 41.5cmارتفاع کارتن : 38cm

گلدان کاکتوس
(75 رای)
1,290 تومان
موجود: موجود
حداقل سفارش : 108 عدد

گلدان پلاستیکی کاکتوس کامل پلاستیک

زیر گلدان 2 راگا
(75 رای)
750 تومان
موجود: موجود
حداقل سفارش : 120 عدد

طول cm 23.5عرض cm 23.5ارتفاع cm 3

زیر گلدان 1 راگا
(75 رای)
400 تومان
موجود: موجود
حداقل سفارش : 120 عدد

طول cm 18.5عرض cm 18.5ارتفاع cm 3

زیر گلدان 5
(75 رای)
3,050 تومان
موجود: موجود
حداقل سفارش : 48 عدد

طول cm 38عرض cm 38ارتفاع cm 4.5

زیر گلدان 4
(75 رای)
1,950 تومان
موجود: موجود
حداقل سفارش : 72 عدد

زیر گلدان 4 اشکان پلاستیک

زیر گلدان 3
(75 رای)
1,300 تومان
موجود: موجود
حداقل سفارش : 96 عدد

زیر گلدان 3 اشکان پلاستیک

زیر گلدان 2
(75 رای)
1,100 تومان
موجود: موجود
حداقل سفارش : 120 عدد

طول cm 23.5عرض cm 23.5ارتفاع cm 3

زیر گلدان 1
(75 رای)
600 تومان
موجود: موجود
حداقل سفارش : 120 عدد

طول cm 18.5عرض cm 18.5ارتفاع cm 3

گلدان (سايز متوسط)
(75 رای)
3,200 تومان
موجود: موجود
حداقل سفارش : 36 عدد

گلدان پلاستیکی (سايز متوسط)هوم پِلاس

جارو حیاطی
(75 رای)
10,900 تومان
موجود: موجود
حداقل سفارش : 12 عدد

جارو حیاطی(با موهای زِبر و بلند)

سطل پدالی و چرخدار 120 لیتری هوم کت(مونتاژ نشده)
(75 رای)
84,900 تومان
موجود: موجود
حداقل سفارش : 1 عدد

سطل زباله چرخدار و پدالدار پلستیکی بزرگ

گلدان 5
(75 رای)
4,150 تومان
موجود: موجود
حداقل سفارش : 24 عدد

عمده فروشي آنلاين گلدان پلاستیکی

گلدان 4
(75 رای)
2,850 تومان
موجود: موجود
حداقل سفارش : 36 عدد

0عمده فروشي آنلاين گلدان پلاستیکی

گلدان 3
(75 رای)
1,750 تومان
موجود: موجود
حداقل سفارش : 48 عدد

عمده فروشي آنلاين گلدان پلاستیکی

گلدان 2
(75 رای)
1,250 تومان
موجود: موجود
حداقل سفارش : 60 عدد

عمده فروشي آنلاين گلدان پلاستیکی

گلدان 1
(75 رای)
730 تومان
موجود: موجود
حداقل سفارش : 90 عدد

عمده فروشي آنلاين گلدان پلاستیکی

محلول پاش درپاش
(75 رای)
1,800 تومان
موجود: موجود
حداقل سفارش : 50 عدد

ابپاش پلاستیکی کامل پلاستیک.