فروش عمده لوازم آشپزخانه

محصول 1 تا 36 ، کل محصولات : 36 , کل صفحات : 27
خرید عمده ست کاسه دنیز 3 سایز
ست کاسه دنیز 3 سایز
 • برند: زیبا
 • حداقل سفارش: 6 عدد

31,000تومان

خرید عمده ست کاسه و آبکش بنیس 4 سایز
ست کاسه و آبکش بنیس 4 سایز
 • برند: زیبا
 • حداقل سفارش: 6 عدد

28,000تومان

خرید عمده سبد نان باتیس
سبد نان باتیس
 • برند: زیبا
 • حداقل سفارش: 6 عدد

25,000تومان

خرید عمده بانکه ترشی کاسنیک سایز 3
بانکه ترشی کاسنیک سایز 3
 • برند: زیبا
 • حداقل سفارش: 5 عدد

21,500تومان

خرید عمده بانکه ترشی کاسنیک سایز 2
بانکه ترشی کاسنیک سایز 2
 • برند: زیبا
 • حداقل سفارش: 4 عدد

22,600تومان

خرید عمده بانکه ترشی کاسنیک سایز 1
بانکه ترشی کاسنیک سایز 1
 • برند: زیبا
 • حداقل سفارش: 4 عدد

23,900تومان

خرید عمده بانکه بنیس سایز3
بانکه بنیس سایز3
 • برند: زیبا
 • حداقل سفارش: 16 عدد

12,800تومان

خرید عمده بانکه بنیس سایز 2
بانکه بنیس سایز 2
 • برند: زیبا
 • حداقل سفارش: 16 عدد

14,500تومان

خرید عمده بانکه بنیس سایز 1
بانکه بنیس سایز 1
 • برند: زیبا
 • حداقل سفارش: 16 عدد

15,500تومان

خرید عمده آبکش کاتلاس سایز 3
آبکش کاتلاس سایز 3
 • برند: زیبا
 • حداقل سفارش: 18 عدد

8,000تومان

خرید عمده آبکش کاتلاس سایز 2
آبکش کاتلاس سایز 2
 • برند: زیبا
 • حداقل سفارش: 12 عدد

13,000تومان

خرید عمده آبکش کاتلاس سایز 1
آبکش کاتلاس سایز 1
 • برند: زیبا
 • حداقل سفارش: 12 عدد

18,000تومان

خرید عمده آبکش بالتیکا سایز 3
آبکش بالتیکا سایز 3
 • برند: زیبا
 • حداقل سفارش: 12 عدد

5,350تومان

خرید عمده آبکش بالتیکا سایز 2
آبکش بالتیکا سایز 2
 • برند: زیبا
 • حداقل سفارش: 12 عدد

8,200تومان

خرید عمده آبکش بالتیکا سایز 1
آبکش بالتیکا سایز 1
 • برند: زیبا
 • حداقل سفارش: 12 عدد

12,000تومان

خرید عمده یخدان توژال
یخدان توژال
 • برند: زیبا
 • حداقل سفارش: 12 عدد

23,500تومان

خرید عمده وردنه چونه سایز 2
وردنه چونه سایز 2
 • برند: زیبا
 • حداقل سفارش: 18 عدد

11,500تومان

خرید عمده وردنه چونه سایز 1
وردنه چونه سایز 1
 • برند: زیبا
 • حداقل سفارش: 18 عدد

12,500تومان

خرید عمده نمکپاش سه کاره کریستال
نمکپاش سه کاره کریستال
 • برند: زیبا
 • حداقل سفارش: 72 عدد

2,700تومان

خرید عمده نمکپاش پیشک
نمکپاش پیشک
 • برند: زیبا
 • حداقل سفارش: 18 عدد

16,500تومان

خرید عمده نمکپاش پاپوک
نمکپاش پاپوک
 • برند: زیبا
 • حداقل سفارش: 18 عدد

16,500تومان

خرید عمده مکعب حفره دار چندکاره
مکعب حفره دار چندکاره
 • برند: زیبا
 • حداقل سفارش: 12 عدد

15,500تومان

خرید عمده لگنک
لگنک
 • برند: زیبا
 • حداقل سفارش: 72 عدد

1,700تومان

خرید عمده لگن تولیکا سایز 5
لگن تولیکا سایز 5
 • برند: زیبا
 • حداقل سفارش: 12 عدد

5,000تومان

خرید عمده لگن تولیکا سایز 4
لگن تولیکا سایز 4
 • برند: زیبا
 • حداقل سفارش: 12 عدد

8,000تومان

خرید عمده لگن تولیکا سایز 3
لگن تولیکا سایز 3
 • برند: زیبا
 • حداقل سفارش: 12 عدد

12,500تومان

خرید عمده لگن تولیکا سایز 2
لگن تولیکا سایز 2
 • برند: زیبا
 • حداقل سفارش: 6 عدد

19,500تومان

خرید عمده لگن تولیکا سایز 1
لگن تولیکا سایز 1
 • برند: زیبا
 • حداقل سفارش: 6 عدد

27,000تومان

خرید عمده لگن تاژ
لگن تاژ
 • برند: زیبا
 • حداقل سفارش: 12 عدد

19,900تومان

خرید عمده کاسه قلب سایز 4 (ژله خوری)
کاسه قلب سایز 4 (ژله خوری)
 • برند: زیبا
 • حداقل سفارش: 72 عدد

2,000تومان

خرید عمده قیف صدف
قیف صدف
 • برند: زیبا
 • حداقل سفارش: 16 عدد

5,500تومان

خرید عمده قمقمه ژلمک سایز 2
قمقمه ژلمک سایز 2
 • برند: زیبا
 • حداقل سفارش: 24 عدد

4,300تومان

خرید عمده قمقمه ژلمک سایز 1
قمقمه ژلمک سایز 1
 • برند: زیبا
 • حداقل سفارش: 24 عدد

5,300تومان

خرید عمده فرچه عروسکی
فرچه عروسکی
 • برند: زیبا
 • حداقل سفارش: 33 عدد

10,800تومان

خرید عمده فرچه سینک
فرچه سینک
 • برند: زیبا
 • حداقل سفارش: 72 عدد

3,800تومان