عمده فروشی لوازم اشپزخانه

عمده فروشی لوازم اشپزخانه و لوازم خرده زیر اشپزخانه اسانترین روش خرید عمده مغازه داران به صورت مستقیم از تولید کننده ها.

محصول 1 تا 24 ، کل محصولات

لوازم آشپزخانه

: 24 , کل صفحات : 30
لگن سايدا 6
12,550 تومان
حداقل سفارش : 12 عدد
لگن سايدا 5
9,850 تومان
حداقل سفارش : 12 عدد
لگن سايدا 4
6,250 تومان
حداقل سفارش : 18 عدد
لگن سايدا 3
4,350 تومان
حداقل سفارش : 24 عدد
لگن سايدا 2
3,150 تومان
حداقل سفارش : 24 عدد
لگن درین 5
19,950 تومان
حداقل سفارش : 12 عدد
لگن درین4
13,500 تومان
حداقل سفارش : 12 عدد
لگن درین 2
6,450 تومان
حداقل سفارش : 24 عدد
لگن درین 1
3,450 تومان
حداقل سفارش : 24 عدد
لگن چهارگوش 3
(75 رای)
4,500 تومان
موجود: موجود
حداقل سفارش : 24 عدد

لگن چهارگوش 3 تک پلاستیک

لگن چهارگوش 2
(75 رای)
3,500 تومان
موجود: موجود
حداقل سفارش : 24 عدد

لگن چهارگوش 2 تک پلاستیک

لگن چهارگوش 1
(75 رای)
2,500 تومان
موجود: موجود
حداقل سفارش : 24 عدد

لگن چهارگوش 1تک پلاستیک

لگن سايدا 6
(75 رای)
12,550 تومان
موجود: موجود
حداقل سفارش : 12 عدد

لگن سايدا 6 تک پلاستیک

لگن سايدا 5
(75 رای)
9,850 تومان
موجود: موجود
حداقل سفارش : 12 عدد

لگن سايدا 5 تک پلاستیک

لگن سايدا 4
(75 رای)
6,250 تومان
موجود: موجود
حداقل سفارش : 18 عدد

لگن سايدا 4 تک

لگن سايدا 3
(75 رای)
4,350 تومان
موجود: موجود
حداقل سفارش : 24 عدد

لگن سايدا 3 تک پلاستیک

لگن سايدا 2
(75 رای)
3,150 تومان
موجود: موجود
حداقل سفارش : 24 عدد

لگن سايدا 2 تک پلاستیک

لگن درین 5
(75 رای)
19,950 تومان
موجود: موجود
حداقل سفارش : 12 عدد

وزن کارتن : 14kgطول کارتن : 66.5cmعرض کارتن : 66.5cmارتفاع کارتن : 39cm

لگن درین4
(75 رای)
13,500 تومان
موجود: موجود
حداقل سفارش : 12 عدد

وزن کارتن : 9.8kgطول کارتن : 55cmعرض کارتن : 46cmارتفاع کارتن : 35cm

لگن درین 3 تک
(75 رای)
9,850 تومان
موجود: موجود
حداقل سفارش : 18 عدد

وزن کارتن : 10.42kgطول کارتن : 45.5cmعرض کارتن : 45.5cmارتفاع کارتن : 44cm

لگن درین 2
(75 رای)
6,450 تومان
موجود: موجود
حداقل سفارش : 24 عدد

وزن کارتن : 7.73kgطول کارتن : 37.5cmعرض کارتن : 37cmارتفاع کارتن : 40cm

لگن درین 1
(75 رای)
3,450 تومان
موجود: موجود
حداقل سفارش : 24 عدد

وزن کارتن : 4.09kgطول کارتن : 30.5cmعرض کارتن : 30.5cmارتفاع کارتن : 33cm

لگن درین صفر
(75 رای)
2,150 تومان
موجود: موجود
حداقل سفارش : 24 عدد

وزن کارتن : 2.35kgطول کارتن : 24.5cmعرض کارتن : 24.5cmارتفاع کارتن : 28cm

لگن دریا گلدار سایز 4
(75 رای)
19,200 تومان
موجود: موجود
حداقل سفارش : 12 عدد

لگن دریا گلدار سایز 4 تک پلاستیک

لگن دریا گلدار سایز 3
(75 رای)
11,600 تومان
موجود: موجود
حداقل سفارش : 12 عدد

لگن دریا گلدار سایز 3 تک پلاستیک

لگن دریا گلدار سایز 2
(75 رای)
7,950 تومان
موجود: موجود
حداقل سفارش : 18 عدد

لگن دریا گلدار سایز 2 تک پلاستیک

لگن دریا گلدار سایز 1
(75 رای)
5,500 تومان
موجود: موجود
حداقل سفارش : 24 عدد

لگن دریا گلدار سایز 1تک پلاستیک

کاسه سالاد کارا
(75 رای)
14,200 تومان
موجود: موجود
حداقل سفارش : 12 عدد

وزن کارتن : 8.6kgطول کارتن : 50cmعرض کارتن : 50cmارتفاع کارتن : 41cm

قالب یخ طرح قلب
(75 رای)
3,200 تومان
موجود: موجود
حداقل سفارش : 48 عدد

وزن کارتن : 5.86kgطول کارتن : 43.5cmعرض کارتن : 32cmارتفاع کارتن : 32cm

قالب یخ دربدار
(75 رای)
3,300 تومان
موجود: موجود
حداقل سفارش : 48 عدد

وزن کارتن : 4.55kgطول کارتن : 39cmعرض کارتن : 39cmارتفاع کارتن : 33cm

قالب یخ 2 عددی
(75 رای)
3,550 تومان
موجود: موجود
حداقل سفارش : 36 عدد

قالب یخ 2 عددی تک پلاستیک

فريزرى دو قلو
(75 رای)
4,950 تومان
موجود: موجود
حداقل سفارش : 24 بسته

فريزرى دو قلو تک پلاستیک

ظرف فریزری پلاستیکی 4 قفل سایز 5
(75 رای)
7,450 تومان
موجود: موجود
حداقل سفارش : 24 عدد

وزن کارتن : 6.120kgطول کارتن : 55.5cmعرض کارتن : 48.5cmارتفاع کارتن : 40cm