فروش عمده محصولات قالب دسر

خرید عمده قالب کیک و ژله مدل پیزارو
قالب کیک و ژله مدل پیزارو
قیمت یک عدد :27,850تومان
خرید عمده قالب کیک و ژله مدل ترمه
قالب کیک و ژله مدل ترمه
قیمت یک عدد :23,500تومان
خرید عمده قالب کیک و ژله مدل فلاور
قالب کیک و ژله مدل فلاور
قیمت یک عدد :19,450تومان
خرید عمده قالب کیک و ژله مدل سانی
قالب کیک و ژله مدل سانی
قیمت یک عدد :19,750تومان
خرید عمده قالب کیک و ژله مدل رزیتا
قالب کیک و ژله مدل رزیتا
قیمت یک عدد :19,750تومان
خرید عمده قالب کیک و ژله مدل پنج قلب
قالب کیک و ژله مدل پنج قلب
قیمت یک عدد :19,200تومان
خرید عمده قالب شکلات فستیوال
قالب شکلات فستیوال
قیمت یک عدد :8,500تومان
خرید عمده قالب شکلات ورتکس
قالب شکلات ورتکس
قیمت یک عدد :8,200تومان
خرید عمده قالب کیک و ژله مدل بلوبری
قالب کیک و ژله مدل بلوبری
قیمت یک عدد :18,000تومان
خرید عمده قالب شکلات CH113
قالب شکلات CH113
قیمت یک عدد :6,000تومان
خرید عمده قالب شکلات CH112
قالب شکلات CH112
قیمت یک عدد :6,000تومان
خرید عمده قالب شکلات CH111
قالب شکلات CH111
قیمت یک عدد :6,000تومان
خرید عمده قالب شکلات CH110
قالب شکلات CH110
قیمت یک عدد :6,000تومان
خرید عمده مافین 6تایی بزرگ
مافین 6تایی بزرگ
قیمت یک عدد :20,800تومان
خرید عمده مافین 6تایی کوچک
مافین 6تایی کوچک
قیمت یک عدد :14,300تومان
خرید عمده قالب پیچ بزرگ
قالب پیچ بزرگ
قیمت یک عدد :15,600تومان
خرید عمده قالب پیچ متوسط
قالب پیچ متوسط
قیمت یک عدد :11,500تومان
خرید عمده قالب پیچ کوچک
قالب پیچ کوچک
قیمت یک عدد :4,800تومان
خرید عمده قالب الماس
قالب الماس
قیمت یک عدد :17,500تومان
خرید عمده قالب پاپیون
قالب پاپیون
قیمت یک عدد :16,200تومان
خرید عمده قالب هفت پر
قالب هفت پر
قیمت یک عدد :15,600تومان
خرید عمده قالب قلب دور بافت
قالب قلب دور بافت
قیمت یک عدد :14,300تومان
خرید عمده قالب قلب شیفون دار متوسط
قالب قلب شیفون دار متوسط
قیمت یک عدد :9,800تومان
خرید عمده قالب قلب شیفون دار کوچک
قالب قلب شیفون دار کوچک
قیمت یک عدد :4,800تومان
خرید عمده قالب قلب فانتزی کوچک
قالب قلب فانتزی کوچک
قیمت یک عدد :4,800تومان
خرید عمده قالب رز بزرگ
قالب رز بزرگ
قیمت یک عدد :15,600تومان
خرید عمده قالب رز شیفون دار
قالب رز شیفون دار
قیمت یک عدد :13,000تومان
خرید عمده قالب رز مارگاریتا متوسط
قالب رز مارگاریتا متوسط
قیمت یک عدد :9,500تومان
خرید عمده قالب رز مارگاریتا کوچک
قالب رز مارگاریتا کوچک
قیمت یک عدد :5,400تومان
خرید عمده قالب آفتابگردان
قالب آفتابگردان
قیمت یک عدد :12,400تومان
خرید عمده قالب آفتابگردان کوچک
قالب آفتابگردان کوچک
قیمت یک عدد :4,800تومان
خرید عمده قالب گرد معرق متوسط
قالب گرد معرق متوسط
قیمت یک عدد :13,000تومان
خرید عمده قالب توپی متوسط
قالب توپی متوسط
قیمت یک عدد :12,000تومان