فروش عمده محصولات فجیتا

کل محصولات : 10
خرید عمده سینی استیل گرد گلدار 1416
سینی استیل گرد گلدار 1416
 • برند: فجیتا
 • تعداد در کارتن: 30 عدد
قیمت یک عدد :63,900تومان
خرید عمده سینی استیل مربع گلدار 1316
سینی استیل مربع گلدار 1316
 • برند: فجیتا
 • تعداد در کارتن: 30 عدد
قیمت یک عدد :67,500تومان
خرید عمده سینی استیل بیضی گلدار 1516
سینی استیل بیضی گلدار 1516
 • برند: فجیتا
 • تعداد در کارتن: 30 عدد
قیمت یک عدد :675,000تومان
خرید عمده سینی استیل گلدار مستطیل متوسط 1216
سینی استیل گلدار مستطیل متوسط 1216
 • برند: فجیتا
 • تعداد در کارتن: 30 عدد
قیمت یک عدد :67,500تومان
خرید عمده سینی استیل مستطیل بزرگ گلدار 1116
سینی استیل مستطیل بزرگ گلدار 1116
 • برند: فجیتا
 • تعداد در کارتن: 30 عدد
قیمت یک عدد :84,600تومان
خرید عمده سینی استیل مربع گلدار 1367
سینی استیل مربع گلدار 1367
 • برند: فجیتا
 • تعداد در کارتن: 30 عدد
قیمت یک عدد :65,700تومان
خرید عمده سینی استیل گرد گلدار 1467
سینی استیل گرد گلدار 1467
 • برند: فجیتا
 • تعداد در کارتن: 30 عدد
قیمت یک عدد :62,100تومان
خرید عمده سینی استیل بیضی گلدار 1567
سینی استیل بیضی گلدار 1567
 • برند: فجیتا
 • تعداد در کارتن: 30 عدد
قیمت یک عدد :65,700تومان
خرید عمده سینی استیل مستطیل متوسط گلدار 1267
سینی استیل مستطیل متوسط گلدار 1267
 • برند: فجیتا
 • تعداد در کارتن: 30 عدد
قیمت یک عدد :65,700تومان
خرید عمده سینی استیل مستطیل بزرگ گلدار 1167
سینی استیل مستطیل بزرگ گلدار 1167
 • برند: فجیتا
 • تعداد در کارتن: 30 عدد
5.0 از 5
قیمت یک عدد :82,800تومان