فروش عمده ظروف فریزری

خرید عمده ظرف فریزری 3 قلو مروارید
ظرف فریزری 3 قلو مروارید

خرید عمده جاگوشتی سایز 2
جاگوشتی سایز 2

خرید عمده جاگوشتی سایز 1
جاگوشتی سایز 1

خرید عمده جاگوشتی روبیتا
جاگوشتی روبیتا

خرید عمده ظرف نگهداری کاراجا مدل HSFL 830A
ظرف نگهداری کاراجا مدل HSFL 830A

خرید عمده ظرف نگهداری کاراجا مدل HSFL 400A
ظرف نگهداری کاراجا مدل HSFL 400A

خرید عمده ظرف نگهداری کاراجا مدل HSFS 430A
ظرف نگهداری کاراجا مدل HSFS 430A

خرید عمده ظرف نگهداری سفید کاراجا مدل HSFR 600A
ظرف نگهداری سفید کاراجا مدل HSFR 600A

خرید عمده فريزرى دو قلو
فريزرى دو قلو

خرید عمده ظرف فریزری پلاستیکی 4 قفل سایز 5
ظرف فریزری پلاستیکی 4 قفل سایز 5

خرید عمده ظرف فریزری پلاستیکی 4 قفل سایز 4
ظرف فریزری پلاستیکی 4 قفل سایز 4

خرید عمده ظرف فریزری پلاستیکی 4 قفل سایز 3
ظرف فریزری پلاستیکی 4 قفل سایز 3

خرید عمده ظرف فریزری پلاستیکی 4 قفل سایز 2
ظرف فریزری پلاستیکی 4 قفل سایز 2

خرید عمده ظرف فریزری پلاستیکی 4 قفل سایز 1
ظرف فریزری پلاستیکی 4 قفل سایز 1

خرید عمده فریزری S4 تاریخ دار(جاگوشتی چهارخانه)
فریزری S4 تاریخ دار(جاگوشتی چهارخانه)