فروش عمده ظروف فریزری

محصول 1 تا 36 ، کل محصولات : 36 , کل صفحات : 2
خرید عمده جاگوشتی سایز 2
جاگوشتی سایز 2
 • برند: زیبا
 • حداقل سفارش: 36 عدد

4,800تومان

خرید عمده جاگوشتی سایز 1
جاگوشتی سایز 1
 • برند: زیبا
 • حداقل سفارش: 24 عدد

4,900تومان

خرید عمده جاگوشتی روبیتا
جاگوشتی روبیتا
 • برند: زیبا
 • حداقل سفارش: 24 عدد

12,500تومان

خرید عمده فریزر قفلی گرد پانیذ
فریزر قفلی گرد پانیذ

2,500تومان

خرید عمده فریزر قفلی مربع پانیذ
فریزر قفلی مربع پانیذ

4,500تومان

خرید عمده فریزری 2 قلو 1 و 3 مانیسا
فریزری 2 قلو 1 و 3 مانیسا

1,625تومان

خرید عمده فریزری S1 تاریخ دار
فریزری S1 تاریخ دار
 • برند: بازن
 • حداقل سفارش: 24 عدد

7,900تومان

خرید عمده فریزری L3 تاریخ دار
فریزری L3 تاریخ دار
 • برند: بازن
 • حداقل سفارش: 12 عدد

12,900تومان

خرید عمده فریزری L2 تاریخ دار
فریزری L2 تاریخ دار
 • برند: بازن
 • حداقل سفارش: 12 عدد

10,500تومان

خرید عمده فریزری L1 تاریخ دار
فریزری L1 تاریخ دار
 • برند: بازن
 • حداقل سفارش: 18 عدد

7,900تومان

خرید عمده فریزری_مایکروویوی سایز 4
فریزری_مایکروویوی سایز 4
 • برند: بازن
 • حداقل سفارش: 8 عدد

7,900تومان

خرید عمده فریزری_مایکروویوی سایز 3
فریزری_مایکروویوی سایز 3
 • برند: بازن
 • حداقل سفارش: 12 عدد

5,500تومان

خرید عمده فریزری_مایکروویوی سایز 1
فریزری_مایکروویوی سایز 1
 • برند: بازن
 • حداقل سفارش: 18 عدد

3,900تومان