فروش عمده محصولات ظروف فریزری

کل محصولات : 36
خرید عمده ظرف فریزری 3 قلو مروارید
ظرف فریزری 3 قلو مروارید
 • برند: سپنتا
 • تعداد در کارتن: 24 عدد
قیمت یک عدد :8,500تومان
خرید عمده جاگوشتی سایز 2
جاگوشتی سایز 2
 • برند: زیبا
 • تعداد در کارتن: 36 عدد
قیمت یک عدد :5,400تومان
خرید عمده جاگوشتی سایز 1
جاگوشتی سایز 1
 • برند: زیبا
 • تعداد در کارتن: 24 عدد
قیمت یک عدد :5,500تومان
خرید عمده جاگوشتی روبیتا
جاگوشتی روبیتا
 • برند: زیبا
 • تعداد در کارتن: 24 عدد
قیمت یک عدد :12,500تومان
خرید عمده فريزرى دو قلو
فريزرى دو قلو
قیمت یک بسته :10,800تومان
خرید عمده ظرف فریزری پلاستیکی 4 قفل سایز 5
ظرف فریزری پلاستیکی 4 قفل سایز 5
قیمت یک عدد :16,500تومان
خرید عمده ظرف فریزری پلاستیکی 4 قفل سایز 4
ظرف فریزری پلاستیکی 4 قفل سایز 4
قیمت یک عدد :13,950تومان
خرید عمده ظرف فریزری پلاستیکی 4 قفل سایز 3
ظرف فریزری پلاستیکی 4 قفل سایز 3
قیمت یک عدد :10,950تومان
خرید عمده ظرف فریزری پلاستیکی 4 قفل سایز 2
ظرف فریزری پلاستیکی 4 قفل سایز 2
قیمت یک عدد :7,950تومان
خرید عمده ظرف فریزری پلاستیکی 4 قفل سایز 1
ظرف فریزری پلاستیکی 4 قفل سایز 1
قیمت یک عدد :5,450تومان
خرید عمده فریزری S4 تاریخ دار(جاگوشتی چهارخانه)
فریزری S4 تاریخ دار(جاگوشتی چهارخانه)
 • برند: بازن
 • تعداد در کارتن: 12 عدد
قیمت یک عدد :10,500تومان
خرید عمده فریزری S1 تاریخ دار
فریزری S1 تاریخ دار
 • برند: بازن
 • تعداد در کارتن: 24 عدد
قیمت یک عدد :7,900تومان
خرید عمده فریزری L3 تاریخ دار
فریزری L3 تاریخ دار
 • برند: بازن
 • تعداد در کارتن: 12 عدد
قیمت یک عدد :12,900تومان
خرید عمده فریزری L2 تاریخ دار
فریزری L2 تاریخ دار
 • برند: بازن
 • تعداد در کارتن: 12 عدد
قیمت یک عدد :10,500تومان
خرید عمده فریزری L1 تاریخ دار
فریزری L1 تاریخ دار
 • برند: بازن
 • تعداد در کارتن: 18 عدد
قیمت یک عدد :7,900تومان
خرید عمده فریزری_مایکروویوی سایز 4
فریزری_مایکروویوی سایز 4
 • برند: بازن
 • تعداد در کارتن: 8 عدد
قیمت یک عدد :7,900تومان
خرید عمده فریزری_مایکروویوی سایز 3
فریزری_مایکروویوی سایز 3
 • برند: بازن
 • تعداد در کارتن: 12 عدد
قیمت یک عدد :5,500تومان
خرید عمده فریزری_مایکروویوی سایز 1
فریزری_مایکروویوی سایز 1
 • برند: بازن
 • تعداد در کارتن: 18 عدد
قیمت یک عدد :3,900تومان
خرید عمده ظروف فریزری 5 قلو ورساچه
ظروف فریزری 5 قلو ورساچه
 • برند: کامل
 • تعداد در کارتن: 18 عدد
قیمت یک عدد :13,500تومان