فروش عمده ظروف فریزری

محصول 1 تا 36 ، کل محصولات : 36 , کل صفحات : 2
فریزر قفلی مستطیل پانیذ
فریزر قفلی مستطیل پانیذ
4 از 5

2,500تومان

فریزر قفلی گرد پانیذ
فریزر قفلی گرد پانیذ
4 از 5

2,500تومان

فریزر قفلی مربع پانیذ
فریزر قفلی مربع پانیذ
4 از 5

2,500تومان

فریزری 3 قلو سایز 1 مانیسا
فریزری 3 قلو سایز 1 مانیسا
4 از 5

1,625تومان

فریزری 2 قلو 1 و 3 مانیسا
فریزری 2 قلو 1 و 3 مانیسا
4 از 5

1,625تومان

فریزری 2قلو سایز 2 مانیسا
فریزری 2قلو سایز 2 مانیسا
4 از 5

1,625تومان

سرویس فریزر 3عددی مانیسا
سرویس فریزر 3عددی مانیسا
4 از 5

2,650تومان

ظرف فريزري چهار خانه بزرگ
ظرف فريزري چهار خانه بزرگ
4 از 5

10,600تومان

ظرف فريزري چهار خانه کوچک
ظرف فريزري چهار خانه کوچک
4 از 5

8,000تومان

ظرف شيشه اي آنتي شوک 600 ml(گرد)
ظرف شيشه اي آنتي شوک 600 ml(گرد)
4 از 5

26,500تومان

ظرف شيشه اي آنتي شوک 400 ml(گرد)
ظرف شيشه اي آنتي شوک 400 ml(گرد)
4 از 5

17,300تومان

ظرف شيشه اي آنتي شوک 800 ml(مربع)
ظرف شيشه اي آنتي شوک 800 ml(مربع)
4 از 5

27,900تومان

ظرف شيشه اي آنتي شوک 300 ml(مربع)
ظرف شيشه اي آنتي شوک 300 ml(مربع)
4 از 5

15,900تومان

سرويس فريزري چهار گوش مارس
سرويس فريزري چهار گوش مارس
 • برند: هوم کت
 • حداقل سفارش: 24 بسته
4 از 5

12,000تومان

فريزرى دو قلو
فريزرى دو قلو
4 از 5

7,850تومان

فریزری S1 تاریخ دار
فریزری S1 تاریخ دار
 • برند: بازن
 • حداقل سفارش: 24 عدد
4 از 5

5,500تومان

فریزری L3 تاریخ دار
فریزری L3 تاریخ دار
 • برند: بازن
 • حداقل سفارش: 12 عدد
4 از 5

8,900تومان

فریزری L2 تاریخ دار
فریزری L2 تاریخ دار
 • برند: بازن
 • حداقل سفارش: 12 عدد
4 از 5

6,700تومان

فریزری L1 تاریخ دار
فریزری L1 تاریخ دار
 • برند: بازن
 • حداقل سفارش: 18 عدد
4 از 5

5,500تومان

فریزری_مایکروویوی سایز 4
فریزری_مایکروویوی سایز 4
 • برند: بازن
 • حداقل سفارش: 12 عدد
4 از 5

4,900تومان

فریزری_مایکروویوی سایز 3
فریزری_مایکروویوی سایز 3
 • برند: بازن
 • حداقل سفارش: 12 عدد
4 از 5

3,600تومان

فریزری_مایکروویوی سایز 1
فریزری_مایکروویوی سایز 1
 • برند: بازن
 • حداقل سفارش: 18 عدد
4 از 5

2,500تومان

ظروف فریزری 5 قلو ورساچه
ظروف فریزری 5 قلو ورساچه
 • برند: کامل
 • حداقل سفارش: 18 عدد
4 از 5

10,400تومان