فروش عمده ظروف سرو و پذیرایی

محصول 1 تا 36 ، کل محصولات : 36 , کل صفحات : 2
خرید عمده اردو خوری 7115
اردو خوری 7115
 • برند: پولاب
 • حداقل سفارش: 6 عدد

قیمت یک عدد :90,000تومان

خرید عمده شیرینی خوری دسته فلزی بزرگ Poulab
شیرینی خوری دسته فلزی بزرگ Poulab
 • برند: پولاب
 • حداقل سفارش: 20 عدد

قیمت یک عدد :89,000تومان

خرید عمده میوه خوری دسته فلزی بزرگ‌ Poulab
میوه خوری دسته فلزی بزرگ‌ Poulab
 • برند: پولاب
 • حداقل سفارش: 16 عدد

قیمت یک عدد :120,000تومان

خرید عمده میوه خوری دسته فلزی متوسط Poulab
میوه خوری دسته فلزی متوسط Poulab
 • برند: پولاب
 • حداقل سفارش: 20 عدد

قیمت یک عدد :90,000تومان

خرید عمده شرینی خوری دسته فلزی Poulab
شرینی خوری دسته فلزی Poulab
 • برند: پولاب
 • حداقل سفارش: 24 عدد

قیمت یک عدد :69,000تومان

خرید عمده اردور خوری
اردور خوری
 • برند: پولاب
 • حداقل سفارش: 12 عدد

قیمت یک عدد :45,000تومان

خرید عمده اردو خوری لاو
اردو خوری لاو
 • برند: پولاب
 • حداقل سفارش: 12 عدد

قیمت یک عدد :42,000تومان

خرید عمده سوفله خوری 1_6لیتری طلایی
سوفله خوری 1_6لیتری طلایی
 • برند: پولاب
 • حداقل سفارش: 4 عدد

قیمت یک عدد :185,000تومان

خرید عمده سوفله خوری 2_2لیتری طلایی
سوفله خوری 2_2لیتری طلایی
 • برند: پولاب
 • حداقل سفارش: 4 عدد

قیمت یک عدد :195,000تومان

خرید عمده سوفله خوری دوتایی 2_9لیتری نقره ای
سوفله خوری دوتایی 2_9لیتری نقره ای
 • برند: پولاب
 • حداقل سفارش: 4 عدد

قیمت یک عدد :240,000تومان

خرید عمده سوفله خوری 2.9لیتری طلایی
سوفله خوری 2.9لیتری طلایی
 • برند: پولاب
 • حداقل سفارش: 4 عدد

قیمت یک عدد :220,000تومان

خرید عمده اردوخوری چوب بامبو اس شکل
اردوخوری چوب بامبو اس شکل
 • برند: پولاب
 • حداقل سفارش: 20 عدد

قیمت یک عدد :48,000تومان

خرید عمده اردو خوری چوب بامبو
اردو خوری چوب بامبو
 • برند: پولاب
 • حداقل سفارش: 20 عدد

قیمت یک عدد :48,000تومان

خرید عمده اردوخوری بامبو
اردوخوری بامبو
 • برند: پولاب
 • حداقل سفارش: 20 عدد

قیمت یک عدد :58,000تومان

خرید عمده اردو خوری بامبو
اردو خوری بامبو
 • برند: پولاب
 • حداقل سفارش: 20 عدد

قیمت یک عدد :58,000تومان

خرید عمده کاسه پردیس پایدار
کاسه پردیس پایدار

قیمت یک عدد :38,000تومان

خرید عمده اردورخوری چهارخانه برگ
اردورخوری چهارخانه برگ

قیمت یک عدد :25,800تومان

خرید عمده اردور خوری حلزونی بزرگ
اردور خوری حلزونی بزرگ

قیمت یک عدد :32,800تومان

خرید عمده اردور خوری چهار خانه قلب
اردور خوری چهار خانه قلب

قیمت یک عدد :25,800تومان

خرید عمده اردورخوری لوتوس
اردورخوری لوتوس
 • برند: زیبا
 • حداقل سفارش: 24 عدد

قیمت یک عدد :4,650تومان

خرید عمده اردورخوری گردان شاران
اردورخوری گردان شاران
 • برند: زیبا
 • حداقل سفارش: 12 عدد

قیمت یک عدد :22,500تومان

خرید عمده ست سالاد خوری اسپارو
ست سالاد خوری اسپارو

قیمت یک عدد :31,800تومان

خرید عمده میوه خوری
میوه خوری
 • برند: 121
 • حداقل سفارش: 18 عدد

قیمت یک عدد :19,000تومان

خرید عمده اردور خوری چهارخانه
اردور خوری چهارخانه
 • برند: 121
 • حداقل سفارش: 30 عدد

قیمت یک عدد :8,500تومان

خرید عمده اردور خوری شش خانه
اردور خوری شش خانه
 • برند: 121
 • حداقل سفارش: 18 عدد

قیمت یک عدد :12,000تومان

خرید عمده ظرف میوه گرد کوچک
ظرف میوه گرد کوچک
 • برند: 121
 • حداقل سفارش: 12 عدد

قیمت یک عدد :16,000تومان

خرید عمده ظرف میوه گرد بزرگ
ظرف میوه گرد بزرگ
 • برند: 121
 • حداقل سفارش: 12 عدد

قیمت یک عدد :18,000تومان

خرید عمده ظرف میوه 6 ضلعی
ظرف میوه 6 ضلعی
 • برند: 121
 • حداقل سفارش: 12 عدد

قیمت یک عدد :16,000تومان

خرید عمده اردور خوری پنج خانه
اردور خوری پنج خانه
 • برند: 121
 • حداقل سفارش: 24 عدد

قیمت یک عدد :20,000تومان

خرید عمده ميوه خوري پايه دار مربع
ميوه خوري پايه دار مربع
 • برند: 121
 • حداقل سفارش: 12 عدد

قیمت یک عدد :18,000تومان

خرید عمده سرویس ملامین کودک 5 پارچه یزدگل
سرویس ملامین کودک 5 پارچه یزدگل
 • برند: یزدگل
 • حداقل سفارش: 12 عدد

قیمت یک عدد :30,000تومان

خرید عمده سرویس ملامین 43 پارچه رویال یزد گل
سرویس ملامین 43 پارچه رویال یزد گل
 • برند: یزدگل
 • حداقل سفارش: 1 عدد

قیمت یک عدد :450,000تومان

خرید عمده سرویس ملامین 33 پارچه مدرن یزدگل
سرویس ملامین 33 پارچه مدرن یزدگل
 • برند: یزدگل
 • حداقل سفارش: 1 عدد

قیمت یک عدد :380,000تومان

خرید عمده اردو برگ نارین
اردو برگ نارین

قیمت یک عدد :19,800تومان