فروش عمده محصولات ظروف سرو و پذیرایی

کل محصولات : 32
خرید عمده شیرینی خوری دسته فلزی بزرگ Poulab
شیرینی خوری دسته فلزی بزرگ Poulab
 • برند: پولاب
 • تعداد در کارتن: 20 عدد
قیمت یک عدد :89,000تومان
خرید عمده میوه خوری دسته فلزی بزرگ‌ Poulab
میوه خوری دسته فلزی بزرگ‌ Poulab
 • برند: پولاب
 • تعداد در کارتن: 16 عدد
قیمت یک عدد :120,000تومان
خرید عمده میوه خوری دسته فلزی متوسط Poulab
میوه خوری دسته فلزی متوسط Poulab
 • برند: پولاب
 • تعداد در کارتن: 20 عدد
قیمت یک عدد :90,000تومان
خرید عمده شرینی خوری دسته فلزی Poulab
شرینی خوری دسته فلزی Poulab
 • برند: پولاب
 • تعداد در کارتن: 24 عدد
قیمت یک عدد :69,000تومان
خرید عمده اردو خوری لاو
اردو خوری لاو
 • برند: پولاب
 • تعداد در کارتن: 12 عدد
قیمت یک عدد :42,000تومان
خرید عمده کاسه پردیس پایدار
کاسه پردیس پایدار
قیمت یک عدد :38,000تومان
خرید عمده اردورخوری چهارخانه برگ
اردورخوری چهارخانه برگ
قیمت یک عدد :25,800تومان
خرید عمده اردور خوری حلزونی بزرگ
اردور خوری حلزونی بزرگ
قیمت یک عدد :32,800تومان
خرید عمده اردور خوری چهار خانه قلب
اردور خوری چهار خانه قلب
قیمت یک عدد :25,800تومان
خرید عمده اردورخوری لوتوس
اردورخوری لوتوس
 • برند: زیبا
 • تعداد در کارتن: 24 عدد
قیمت یک عدد :4,650تومان
خرید عمده اردورخوری گردان شاران
اردورخوری گردان شاران
 • برند: زیبا
 • تعداد در کارتن: 12 عدد
قیمت یک عدد :22,500تومان
خرید عمده ست سالاد خوری اسپارو
ست سالاد خوری اسپارو
قیمت یک عدد :31,800تومان
خرید عمده ظرف میوه گرد کوچک
ظرف میوه گرد کوچک
 • برند: 121
 • تعداد در کارتن: 12 عدد
قیمت یک عدد :24,000تومان
خرید عمده ظرف میوه گرد بزرگ
ظرف میوه گرد بزرگ
 • برند: 121
 • تعداد در کارتن: 12 عدد
قیمت یک عدد :26,000تومان
خرید عمده ظرف میوه 6 ضلعی
ظرف میوه 6 ضلعی
 • برند: 121
 • تعداد در کارتن: 12 عدد
قیمت یک عدد :25,000تومان
خرید عمده اردور خوری پنج خانه
اردور خوری پنج خانه
 • برند: 121
 • تعداد در کارتن: 24 عدد
قیمت یک عدد :20,000تومان
خرید عمده ميوه خوري پايه دار مربع
ميوه خوري پايه دار مربع
 • برند: 121
 • تعداد در کارتن: 12 عدد
قیمت یک عدد :26,000تومان
خرید عمده سرویس ملامین کودک 5 پارچه یزدگل
سرویس ملامین کودک 5 پارچه یزدگل
 • برند: یزدگل
 • تعداد در کارتن: 12 عدد
قیمت یک عدد :30,000تومان
خرید عمده سرویس ملامین 43 پارچه رویال یزد گل
سرویس ملامین 43 پارچه رویال یزد گل
 • برند: یزدگل
 • تعداد در کارتن: 1 عدد
قیمت یک عدد :450,000تومان
خرید عمده سرویس ملامین 33 پارچه مدرن یزدگل
سرویس ملامین 33 پارچه مدرن یزدگل
 • برند: یزدگل
 • تعداد در کارتن: 1 عدد
قیمت یک عدد :380,000تومان
خرید عمده اردو برگ نارین
اردو برگ نارین
قیمت یک عدد :19,800تومان
خرید عمده اردو موج بزرگ
اردو موج بزرگ
قیمت یک عدد :24,800تومان
خرید عمده اردو موج متوسط
اردو موج متوسط
قیمت یک عدد :19,800تومان
خرید عمده اردو گیتار بزرگ
اردو گیتار بزرگ
قیمت یک عدد :23,800تومان
خرید عمده اردو گیتار متوسط
اردو گیتار متوسط
قیمت یک عدد :19,800تومان
خرید عمده اردو گیتار
اردو گیتار
قیمت یک عدد :13,800تومان
خرید عمده اردو گرد 3 تایی سلین
اردو گرد 3 تایی سلین
قیمت یک عدد :15,800تومان
خرید عمده اردو برگی لارکا
اردو برگی لارکا
قیمت یک عدد :17,800تومان
خرید عمده شکلات خوری پایه دار
شکلات خوری پایه دار
قیمت یک عدد :14,800تومان
خرید عمده شیرینی‌ خوری پایه دار
شیرینی‌ خوری پایه دار
قیمت یک عدد :15,800تومان