فروش عمده ظرف غذا

خرید عمده توشه چهار قفلی 1 لیتری یزدگل
توشه چهار قفلی 1 لیتری یزدگل

خرید عمده توشه فریزری 1200 سی سی یزدگل
توشه فریزری 1200 سی سی یزدگل

خرید عمده توشه فریزری 800 سی سی یزدگل
توشه فریزری 800 سی سی یزدگل

خرید عمده توشه فریزری 400 سی سی یزدگل
توشه فریزری 400 سی سی یزدگل

خرید عمده توشه دوطرفه یزدگل
توشه دوطرفه یزدگل

خرید عمده توشه میوه و سبزی 3_3 لیتری یزدگل
توشه میوه و سبزی 3_3 لیتری یزدگل

خرید عمده کاسه قدح مروارید یزدگل
کاسه قدح مروارید یزدگل

خرید عمده ست ظروف رنگین بزرگ یزدگل
ست ظروف رنگین بزرگ یزدگل

خرید عمده ظرف ماکروویو یزدگل
ظرف ماکروویو یزدگل