فروش عمده ظرف غذا

خرید عمده توشه چهار قفلی 1 لیتری یزدگل
خرید عمده توشه فریزری 1200 سی سی یزدگل
خرید عمده توشه فریزری 800 سی سی یزدگل
خرید عمده توشه فریزری 400 سی سی یزدگل
خرید عمده توشه دوطرفه یزدگل
خرید عمده توشه میوه و سبزی 3_3 لیتری یزدگل
خرید عمده کاسه قدح مروارید یزدگل
خرید عمده ست ظروف رنگین بزرگ یزدگل
خرید عمده ظرف ماکروویو یزدگل