فروش عمده محصولات صنایع پلاستیک بیتا

خرید عمده سطل بهداشتی پدالی 5 لیتر
سطل بهداشتی پدالی 5 لیتر

خرید عمده فرچه سرویس بهداشتی بیتا
فرچه سرویس بهداشتی بیتا

خرید عمده زعفران ساب بیتا
زعفران ساب بیتا

خرید عمده سطل کابینتی 7.5 لیتر بیتا
سطل کابینتی 7.5 لیتر بیتا

خرید عمده آبمیوه گیری دستی اتویی بیتا
آبمیوه گیری دستی اتویی بیتا