فروش عمده محصولات سینی

کل محصولات : 36
خرید عمده سینی یزدگل131
سینی یزدگل131
 • برند: یزدگل
 • تعداد در کارتن: 24 عدد
قیمت یک عدد :25,000تومان
خرید عمده سینی بیضی دسته رز
سینی بیضی دسته رز
 • برند: نگار
 • تعداد در کارتن: 10 عدد
قیمت یک عدد :138,000تومان
خرید عمده سینی گرد بزرگ رز
سینی گرد بزرگ رز
 • برند: نگار
 • تعداد در کارتن: 10 عدد
قیمت یک عدد :148,500تومان
خرید عمده سینی گرد رز متوسط
سینی گرد رز متوسط
 • برند: نگار
 • تعداد در کارتن: 10 عدد
قیمت یک عدد :118,000تومان
خرید عمده سینی مستطیل رز بزرگ
سینی مستطیل رز بزرگ
 • برند: نگار
 • تعداد در کارتن: 10 عدد
قیمت یک عدد :168,000تومان
خرید عمده سینی مستطیل رویال طلایی سایز2
سینی مستطیل رویال طلایی سایز2
 • برند: نگار
 • تعداد در کارتن: 10 عدد
قیمت یک عدد :185,600تومان
خرید عمده سینی رویال مستطیل طلایی سایز 1
سینی رویال مستطیل طلایی سایز 1
 • برند: نگار
 • تعداد در کارتن: 10 عدد
قیمت یک عدد :138,000تومان
خرید عمده سینی مستطیل رویال نگین دار سایز 3
سینی مستطیل رویال نگین دار سایز 3
 • برند: نگار
 • تعداد در کارتن: 10 عدد
قیمت یک عدد :180,000تومان
خرید عمده سینی مستطیل رویال نگین دار سایز2
سینی مستطیل رویال نگین دار سایز2
 • برند: نگار
 • تعداد در کارتن: 10 عدد
قیمت یک عدد :166,000تومان
خرید عمده سینی مستطیل رویال نگین دار سایز 1
سینی مستطیل رویال نگین دار سایز 1
 • برند: نگار
 • تعداد در کارتن: 10 عدد
قیمت یک عدد :138,000تومان
خرید عمده سینی گرد رویال نگین دار سایز2
سینی گرد رویال نگین دار سایز2
 • برند: نگار
 • تعداد در کارتن: 10 عدد
قیمت یک عدد :114,800تومان
خرید عمده سینی گرد رویال نگین دار
سینی گرد رویال نگین دار
 • برند: نگار
 • تعداد در کارتن: 10 عدد
قیمت یک عدد :90,000تومان
خرید عمده سینی ونیز بدون پایه
سینی ونیز بدون پایه
 • برند: نگار
 • تعداد در کارتن: 10 عدد
قیمت یک عدد :159,300تومان
خرید عمده سینی گرد ونیز بدون پایه
سینی گرد ونیز بدون پایه
 • برند: نگار
 • تعداد در کارتن: 10 عدد
قیمت یک عدد :111,400تومان
خرید عمده سینی آنتیک و پیوتر گرد و مستطیل کوچک
سینی آنتیک و پیوتر گرد و مستطیل کوچک
قیمت یک عدد :86,000تومان
خرید عمده سینی آنتیک و پیوتر مستطیل و گرد و بیضی بزرگ
سینی آنتیک و پیوتر مستطیل و گرد و بیضی بزرگ
قیمت یک عدد :103,000تومان
خرید عمده سینی استیل گرد گلدار 1416
سینی استیل گرد گلدار 1416
 • برند: فجیتا
 • تعداد در کارتن: 30 عدد
قیمت یک عدد :63,900تومان
خرید عمده سینی استیل مربع گلدار 1316
سینی استیل مربع گلدار 1316
 • برند: فجیتا
 • تعداد در کارتن: 30 عدد
قیمت یک عدد :67,500تومان
خرید عمده سینی استیل بیضی گلدار 1516
سینی استیل بیضی گلدار 1516
 • برند: فجیتا
 • تعداد در کارتن: 30 عدد
قیمت یک عدد :675,000تومان
خرید عمده سینی استیل گلدار مستطیل متوسط 1216
سینی استیل گلدار مستطیل متوسط 1216
 • برند: فجیتا
 • تعداد در کارتن: 30 عدد
قیمت یک عدد :67,500تومان
خرید عمده سینی استیل مستطیل بزرگ گلدار 1116
سینی استیل مستطیل بزرگ گلدار 1116
 • برند: فجیتا
 • تعداد در کارتن: 30 عدد
قیمت یک عدد :84,600تومان
خرید عمده سینی استیل مربع گلدار 1367
سینی استیل مربع گلدار 1367
 • برند: فجیتا
 • تعداد در کارتن: 30 عدد
قیمت یک عدد :65,700تومان
خرید عمده سینی استیل گرد گلدار 1467
سینی استیل گرد گلدار 1467
 • برند: فجیتا
 • تعداد در کارتن: 30 عدد
قیمت یک عدد :62,100تومان
خرید عمده سینی استیل بیضی گلدار 1567
سینی استیل بیضی گلدار 1567
 • برند: فجیتا
 • تعداد در کارتن: 30 عدد
قیمت یک عدد :65,700تومان
خرید عمده سینی استیل مستطیل متوسط گلدار 1267
سینی استیل مستطیل متوسط گلدار 1267
 • برند: فجیتا
 • تعداد در کارتن: 30 عدد
قیمت یک عدد :65,700تومان
خرید عمده سینی استیل مستطیل بزرگ گلدار 1167
سینی استیل مستطیل بزرگ گلدار 1167
 • برند: فجیتا
 • تعداد در کارتن: 30 عدد
5.0 از 5
قیمت یک عدد :82,800تومان
خرید عمده سینی آبکش پارمیس سایز 2
سینی آبکش پارمیس سایز 2
 • برند: زیبا
 • تعداد در کارتن: 48 عدد
قیمت یک عدد :3,950تومان
خرید عمده سینی آبکش پارمیس سایز 1
سینی آبکش پارمیس سایز 1
 • برند: زیبا
 • تعداد در کارتن: 24 عدد
قیمت یک عدد :7,650تومان
خرید عمده سینی آیینه ای بزرگ
سینی آیینه ای بزرگ
قیمت یک عدد :128,000تومان
خرید عمده سینی مجلسی بزرگ
سینی مجلسی بزرگ
قیمت یک عدد :29,800تومان
خرید عمده سینی مجلسی متوسط
سینی مجلسی متوسط
قیمت یک عدد :21,800تومان
خرید عمده سینی مجلسی کوچک
سینی مجلسی کوچک
قیمت یک عدد :16,800تومان
خرید عمده سینی سینک آبشاری
سینی سینک آبشاری
قیمت یک عدد :9,850تومان
خرید عمده سینی سوئدی بزرگ
سینی سوئدی بزرگ
قیمت یک عدد :29,800تومان
خرید عمده سینی سوئدی متوسط
سینی سوئدی متوسط
قیمت یک عدد :21,800تومان
خرید عمده سينى سلطان بزرگ
سينى سلطان بزرگ
قیمت یک عدد :29,800تومان