فروش عمده سینی

محصول 1 تا 36 ، کل محصولات : 36 , کل صفحات : 2
خرید عمده سینی آبکش پارمیس سایز 2
سینی آبکش پارمیس سایز 2
 • برند: زیبا
 • حداقل سفارش: 48 عدد

2,950تومان

خرید عمده سینی آبکش پارمیس سایز 1
سینی آبکش پارمیس سایز 1
 • برند: زیبا
 • حداقل سفارش: 24 عدد

6,250تومان

خرید عمده سینی آیینه ای بزرگ
سینی آیینه ای بزرگ

108,000تومان

خرید عمده سيني حرير بزرگ
سيني حرير بزرگ

12,500تومان

خرید عمده سيني حرير متوسط
سيني حرير متوسط

6,500تومان

خرید عمده سيني حريركوچك
سيني حريركوچك

4,200تومان

خرید عمده كنگره بزرگ
كنگره بزرگ

8,500تومان

خرید عمده سيني كنگره متوسط
سيني كنگره متوسط

6,500تومان

خرید عمده سيني كنگره كوچك
سيني كنگره كوچك

4,500تومان

خرید عمده سینی استار سایز 4
سینی استار سایز 4

25,500تومان

خرید عمده سینی استار سایز 3
سینی استار سایز 3

18,000تومان

خرید عمده سینی استار سایز 2
سینی استار سایز 2

13,000تومان

خرید عمده سینی استار سایز 1
سینی استار سایز 1

8,500تومان

خرید عمده سینی چهارگوش بزرگ
سینی چهارگوش بزرگ
 • برند: 121
 • حداقل سفارش: 18 عدد

16,000تومان

خرید عمده سینی چهارگوش متوسط
سینی چهارگوش متوسط
 • برند: 121
 • حداقل سفارش: 30 عدد

13,000تومان

خرید عمده سینی چهارگوش کوچک
سینی چهارگوش کوچک
 • برند: 121
 • حداقل سفارش: 30 عدد

11,000تومان

خرید عمده سینی گرد کنگره کوچک
سینی گرد کنگره کوچک
 • برند: 121
 • حداقل سفارش: 36 عدد

11,000تومان

خرید عمده سینی گرد کنگره متوسط
سینی گرد کنگره متوسط
 • برند: 121
 • حداقل سفارش: 30 عدد

14,000تومان

خرید عمده سینی گرد کنگره بزرگ
سینی گرد کنگره بزرگ
 • برند: 121
 • حداقل سفارش: 18 عدد

19,000تومان

خرید عمده مجمع کوچک
مجمع کوچک
 • برند: 121
 • حداقل سفارش: 8 عدد

26,000تومان

خرید عمده مجمع بزرگ
مجمع بزرگ
 • برند: 121
 • حداقل سفارش: 6 عدد

39,000تومان

خرید عمده مجمع سوپر
مجمع سوپر
 • برند: 121
 • حداقل سفارش: 4 عدد

61,000تومان

خرید عمده سینی اوال بزرگ
سینی اوال بزرگ
 • برند: 121
 • حداقل سفارش: 20 عدد

17,000تومان