فروش عمده سطل

محصول 1 تا 12 ، کل محصولات : 12 , کل صفحات : 1
خرید عمده مخزن 40 لیتری
مخزن 40 لیتری

قیمت یک عدد :20,000تومان

خرید عمده مخزن 60 لیتری با پدال
مخزن 60 لیتری با پدال

قیمت یک عدد :49,000تومان

خرید عمده مخزن 60 لیتری12
مخزن 60 لیتری12

قیمت یک عدد :36,000تومان

خرید عمده مخزن 120 لیتری با درب بادبزنی دمپری
مخزن 120 لیتری با درب بادبزنی دمپری

قیمت یک عدد :62,000تومان

خرید عمده مخزن 70 لیتری با درب بادبزنی دمپری
مخزن 70 لیتری با درب بادبزنی دمپری

قیمت یک عدد :42,000تومان

خرید عمده مخزن 100 لیتری
مخزن 100 لیتری

قیمت یک عدد :69,000تومان

خرید عمده مخزن 120 لیتری
مخزن 120 لیتری

قیمت یک عدد :81,000تومان

خرید عمده مخزن 240 لیتری با پدال
مخزن 240 لیتری با پدال

قیمت یک عدد :140,000تومان

خرید عمده مخزن 240 لیتری
مخزن 240 لیتری

قیمت یک عدد :120,000تومان

خرید عمده مخزن 660 لیتری خالص
مخزن 660 لیتری خالص

قیمت یک عدد :370,000تومان

خرید عمده مخزن 1100 لیتری خالص
مخزن 1100 لیتری خالص

قیمت یک عدد :460,000تومان