فروش عمده محصولات سطل

کل محصولات : 12
خرید عمده مخزن 40 لیتری
مخزن 40 لیتری
قیمت یک عدد :20,000تومان
خرید عمده مخزن 60 لیتری با پدال
مخزن 60 لیتری با پدال
قیمت یک عدد :49,000تومان
خرید عمده مخزن 60 لیتری12
مخزن 60 لیتری12
قیمت یک عدد :36,000تومان
خرید عمده مخزن 120 لیتری با درب بادبزنی دمپری
مخزن 120 لیتری با درب بادبزنی دمپری
قیمت یک عدد :62,000تومان
خرید عمده مخزن 70 لیتری با درب بادبزنی دمپری
مخزن 70 لیتری با درب بادبزنی دمپری
قیمت یک عدد :42,000تومان
خرید عمده مخزن 100 لیتری
مخزن 100 لیتری
قیمت یک عدد :69,000تومان
خرید عمده مخزن 120 لیتری
مخزن 120 لیتری
قیمت یک عدد :81,000تومان
خرید عمده مخزن 240 لیتری با پدال
مخزن 240 لیتری با پدال
قیمت یک عدد :140,000تومان
خرید عمده مخزن 240 لیتری
مخزن 240 لیتری
قیمت یک عدد :120,000تومان
خرید عمده مخزن 660 لیتری خالص
مخزن 660 لیتری خالص
قیمت یک عدد :370,000تومان
خرید عمده مخزن 1100 لیتری خالص
مخزن 1100 لیتری خالص
قیمت یک عدد :460,000تومان