فروش عمده محصولات ساج و ضیافت

کل محصولات : 6
خرید عمده کباب پز بدون دود ضیافت
کباب پز بدون دود ضیافت
قیمت یک عدد :180,000تومان
خرید عمده کباب پز 60سانت ساج
کباب پز 60سانت ساج
قیمت یک عدد :185,000تومان
خرید عمده کباب پز50سانت ساج
کباب پز50سانت ساج
قیمت یک عدد :150,000تومان
خرید عمده کباب پز 40 سانت ساج
کباب پز 40 سانت ساج
قیمت یک عدد :130,000تومان
خرید عمده بندرخت استاتیک SAJ
بندرخت استاتیک SAJ
قیمت یک عدد :68,500تومان
خرید عمده بندرخت SAJ
بندرخت SAJ
قیمت یک عدد :95,000تومان