فروش عمده محصولات روهام

کل محصولات : 16
خرید عمده لیوان سوزا حاشیه
لیوان سوزا حاشیه
 • برند: روهام
 • تعداد در کارتن: 48 عدد
قیمت یک عدد :8,800تومان
خرید عمده قوری هرمی ویژه
قوری هرمی ویژه
 • برند: روهام
 • تعداد در کارتن: 16 عدد
قیمت یک عدد :40,000تومان
خرید عمده قوری هرمی حاشیه
قوری هرمی حاشیه
 • برند: روهام
 • تعداد در کارتن: 16 عدد
قیمت یک عدد :22,525تومان
خرید عمده قوری مینا حاشیه
قوری مینا حاشیه
 • برند: روهام
 • تعداد در کارتن: 16 عدد
قیمت یک عدد :23,000تومان
خرید عمده بند رخت روهام
بند رخت روهام
 • برند: روهام
 • تعداد در کارتن: 4 عدد
قیمت یک عدد :75,000تومان
خرید عمده سطل و جا دستمال روشا
سطل و جا دستمال روشا
 • برند: روهام
 • تعداد در کارتن: 4 بسته
قیمت یک بسته :80,000تومان
خرید عمده سطل و جا دستمال mdf روهام
سطل و جا دستمال mdf روهام
 • برند: روهام
 • تعداد در کارتن: 4 بسته
قیمت یک بسته :65,000تومان
خرید عمده کتری قوری کف استیل سفید
کتری قوری کف استیل سفید
 • برند: روهام
 • تعداد در کارتن: 6 عدد
قیمت یک عدد :170,000تومان
خرید عمده کتری قوری کف استیل سبز
کتری قوری کف استیل سبز
 • برند: روهام
 • تعداد در کارتن: 6 عدد
قیمت یک عدد :170,000تومان
خرید عمده کتری قوری کف استیل صورتی
کتری قوری کف استیل صورتی
 • برند: روهام
 • تعداد در کارتن: 6 عدد
قیمت یک عدد :170,000تومان
خرید عمده کتری قوری کف چدن هرمی سفید
کتری قوری کف چدن هرمی سفید
 • برند: روهام
 • تعداد در کارتن: 6 عدد
قیمت یک عدد :230,000تومان
خرید عمده کتری قوری کف چدن هرمی سبز
کتری قوری کف چدن هرمی سبز
 • برند: روهام
 • تعداد در کارتن: 6 عدد
قیمت یک عدد :230,000تومان
خرید عمده کتری قوری کف چدن هرمی صورتی
کتری قوری کف چدن هرمی صورتی
 • برند: روهام
 • تعداد در کارتن: 6 عدد
قیمت یک عدد :230,000تومان
خرید عمده کتری قوری کف چدن روما سفید
کتری قوری کف چدن روما سفید
 • برند: روهام
 • تعداد در کارتن: 6 عدد
قیمت یک عدد :230,000تومان
خرید عمده کتری قوری کف چدن روما سبز
کتری قوری کف چدن روما سبز
 • برند: روهام
 • تعداد در کارتن: 6 عدد
قیمت یک عدد :230,000تومان
خرید عمده کتری قوری کف چدن روما صورتی
کتری قوری کف چدن روما صورتی
 • برند: روهام
 • تعداد در کارتن: 6 عدد
قیمت یک عدد :230,000تومان