فروش عمده محصولات جا برنجی

خرید عمده ظرف برنج 12 لیتری سفید درب کروم
ظرف برنج 12 لیتری سفید درب کروم
 • برند: پایون
 • تعداد در کارتن: 4 عدد
قیمت یک عدد :115,000تومان
خرید عمده ظرف برنج 14 لیتری درب پلیمری
ظرف برنج 14 لیتری درب پلیمری
 • برند: پایون
 • تعداد در کارتن: 4 عدد
قیمت یک عدد :94,000تومان
خرید عمده سرویس جا برنجی (4 عددی)
سرویس جا برنجی (4 عددی)
 • برند: BMD
 • تعداد در کارتن: 1 عدد
قیمت یک عدد :99,000تومان
خرید عمده جابرنجی فرگل سایز 4
جابرنجی فرگل سایز 4
 • برند: زیبا
 • تعداد در کارتن: 12 عدد
قیمت یک عدد :17,000تومان
خرید عمده جابرنجی فرگل سایز 3
جابرنجی فرگل سایز 3
 • برند: زیبا
 • تعداد در کارتن: 12 عدد
قیمت یک عدد :22,500تومان
خرید عمده جا برنجی فرگل سایز 2
جا برنجی فرگل سایز 2
 • برند: زیبا
 • تعداد در کارتن: 6 عدد
قیمت یک عدد :35,000تومان
خرید عمده جابرنجی فرگل سایز 1
جابرنجی فرگل سایز 1
 • برند: زیبا
 • تعداد در کارتن: 6 عدد
قیمت یک عدد :42,500تومان
خرید عمده سرویس جابرنجی 3عددی
سرویس جابرنجی 3عددی
 • برند: کامل
 • تعداد در کارتن: 4 عدد
قیمت یک عدد :38,000تومان
خرید عمده سرویس جابرنجی 4عددی
سرویس جابرنجی 4عددی
 • برند: کامل
 • تعداد در کارتن: 4 عدد
قیمت یک عدد :48,000تومان
خرید عمده جابرنجی 20 کیلویی
جابرنجی 20 کیلویی
 • برند: کامل
 • تعداد در کارتن: 12 عدد
قیمت یک عدد :15,000تومان
خرید عمده جابرنجی 15 کیلویی
جابرنجی 15 کیلویی
 • برند: کامل
 • تعداد در کارتن: 18 عدد
قیمت یک عدد :13,500تومان
خرید عمده جابرنجی 10 کیلویی
جابرنجی 10 کیلویی
 • برند: کامل
 • تعداد در کارتن: 24 عدد
قیمت یک عدد :10,500تومان
خرید عمده جابرنجی 5 کیلویی
جابرنجی 5 کیلویی
 • برند: کامل
 • تعداد در کارتن: 24 عدد
قیمت یک عدد :8,400تومان
خرید عمده جابرنجی20 کیلویی لایف
جابرنجی20 کیلویی لایف
 • برند: بازن
 • تعداد در کارتن: 4 عدد
قیمت یک عدد :21,900تومان
خرید عمده جابرنجی 5 کیلویی لایف
جابرنجی 5 کیلویی لایف
 • برند: بازن
 • تعداد در کارتن: 12 عدد
قیمت یک عدد :10,900تومان
خرید عمده جابرنجی 10 کیلویی لایف
جابرنجی 10 کیلویی لایف
 • برند: بازن
 • تعداد در کارتن: 6 عدد
قیمت یک عدد :14,800تومان