فروش عمده محصولات جارو

کل محصولات : 9
خرید عمده جارو حیاطی
جارو حیاطی
 • برند: بازن
 • تعداد در کارتن: 12 عدد
قیمت یک عدد :15,200تومان
خرید عمده جارو کارواش(کفه 23 سانتیمتری)
جارو کارواش(کفه 23 سانتیمتری)
 • برند: بازن
 • تعداد در کارتن: 12 عدد
قیمت یک عدد :9,900تومان
خرید عمده جارو سوپر کارواش(کفه 23 سانتیمتری)
جارو سوپر کارواش(کفه 23 سانتیمتری)
 • برند: بازن
 • تعداد در کارتن: 12 عدد
قیمت یک عدد :10,900تومان
خرید عمده جارو مگا کارواش(کفه 30 سانتیمتری)
جارو مگا کارواش(کفه 30 سانتیمتری)
 • برند: بازن
 • تعداد در کارتن: 12 عدد
قیمت یک عدد :14,900تومان
خرید عمده جارو سقفی سوئدی(کفه 23 سانتیمتری)
جارو سقفی سوئدی(کفه 23 سانتیمتری)
 • برند: بازن
 • تعداد در کارتن: 12 عدد
قیمت یک عدد :9,900تومان
خرید عمده جارو پهن(کفه 30 سانتیمتری)
جارو پهن(کفه 30 سانتیمتری)
 • برند: بازن
 • تعداد در کارتن: 12 عدد
قیمت یک عدد :10,900تومان
خرید عمده جارو سالنی(کفه 40 سانتیمتری)
جارو سالنی(کفه 40 سانتیمتری)
 • برند: بازن
 • تعداد در کارتن: 12 عدد
قیمت یک عدد :12,300تومان
خرید عمده جارو کفشوی(استخر شوی)
جارو کفشوی(استخر شوی)
 • برند: بازن
 • تعداد در کارتن: 12 عدد
قیمت یک عدد :6,500تومان
خرید عمده ست جارو و خاک انداز لایف
ست جارو و خاک انداز لایف
 • برند: بازن
 • تعداد در کارتن: 12 عدد
قیمت یک عدد :19,900تومان