فروش عمده محصولات تخته گوشت

خرید عمده تخته گوشت گل بزرگ
تخته گوشت گل بزرگ
 • برند: BMD
 • تعداد در کارتن: 12 عدد
قیمت یک عدد :17,500تومان
خرید عمده تخته گوشت گل متوسط
تخته گوشت گل متوسط
 • برند: BMD
 • تعداد در کارتن: 12 عدد
قیمت یک عدد :15,700تومان
خرید عمده تخته گوشت گل کوچک
تخته گوشت گل کوچک
 • برند: BMD
 • تعداد در کارتن: 12 عدد
قیمت یک عدد :11,900تومان
خرید عمده تخته گوشت کیمیا
تخته گوشت کیمیا
 • برند: زیبا
 • تعداد در کارتن: 12 عدد
قیمت یک عدد :22,500تومان
خرید عمده تخته گوشت بزرگ لبخند
تخته گوشت بزرگ لبخند
قیمت یک عدد :19,900تومان
خرید عمده تخته گوشت کوچک لبخند
تخته گوشت کوچک لبخند
قیمت یک عدد :14,900تومان
خرید عمده تخته گوشت 5
تخته گوشت 5
 • برند: کامل
 • تعداد در کارتن: 12 عدد
قیمت یک عدد :12,500تومان
خرید عمده تخته گوشت 4
تخته گوشت 4
 • برند: کامل
 • تعداد در کارتن: 12 عدد
قیمت یک عدد :9,900تومان
خرید عمده تخته گوشت
تخته گوشت
 • برند: کامل
 • تعداد در کارتن: 12 عدد
قیمت یک عدد :8,800تومان
خرید عمده تخته گوشت لایف
تخته گوشت لایف
 • برند: بازن
 • تعداد در کارتن: 12 عدد
قیمت یک عدد :21,900تومان