فروش عمده محصولات آوا

خرید عمده جای دستمال کاغذی مگنت دار ( اناری )
جای دستمال کاغذی مگنت دار ( اناری )

 • برند: آوا
 • تعداد در کارتن: 18 عدد
 • قیمت یک عدد : 20,000 تومان
 • قیمت یک کارتن :
  360,000 تومان
 • مشاهده محصول
خرید عمده جای دستمال کاغذی مگنت دار ( مستطیل )
جای دستمال کاغذی مگنت دار ( مستطیل )

 • برند: آوا
 • تعداد در کارتن: 16 عدد
 • قیمت یک عدد : 20,000 تومان
 • قیمت یک کارتن :
  320,000 تومان
 • مشاهده محصول
خرید عمده ظرف آجیل خوری
ظرف آجیل خوری

 • برند: آوا
 • تعداد در کارتن: 12 عدد
 • قیمت یک عدد : 14,000 تومان
 • قیمت یک کارتن :
  168,000 تومان
 • مشاهده محصول
خرید عمده کاسه گرد بزرگ
کاسه گرد بزرگ

 • برند: آوا
 • تعداد در کارتن: 56 عدد
 • قیمت یک عدد : 5,800 تومان
 • قیمت یک کارتن :
  324,800 تومان
 • مشاهده محصول
خرید عمده کاسه گرد متوسط
کاسه گرد متوسط

 • برند: آوا
 • تعداد در کارتن: 96 عدد
 • قیمت یک عدد : 4,400 تومان
 • قیمت یک کارتن :
  422,400 تومان
 • مشاهده محصول
خرید عمده کاسه گرد کوچک
کاسه گرد کوچک

 • برند: آوا
 • تعداد در کارتن: 144 عدد
 • قیمت یک عدد : 3,200 تومان
 • قیمت یک کارتن :
  460,800 تومان
 • مشاهده محصول
خرید عمده لیوان ملامین
لیوان ملامین

 • برند: آوا
 • تعداد در کارتن: 90 عدد
 • قیمت یک عدد : 2,600 تومان
 • قیمت یک کارتن :
  234,000 تومان
 • مشاهده محصول
خرید عمده ملاقه ( قاشق بزرگ )
ملاقه ( قاشق بزرگ )

 • برند: آوا
 • تعداد در کارتن: 72 عدد
 • قیمت یک عدد : 2,900 تومان
 • قیمت یک کارتن :
  208,800 تومان
 • مشاهده محصول
خرید عمده کف گیر
کف گیر

 • برند: آوا
 • تعداد در کارتن: 90 عدد
 • قیمت یک عدد : 2,900 تومان
 • قیمت یک کارتن :
  261,000 تومان
 • مشاهده محصول
خرید عمده زیرقاشقی کنار اجاق گاز
زیرقاشقی کنار اجاق گاز

 • برند: آوا
 • تعداد در کارتن: 78 عدد
 • قیمت یک عدد : 3,200 تومان
 • قیمت یک کارتن :
  249,600 تومان
 • مشاهده محصول
خرید عمده مربا خوری
مربا خوری

 • برند: آوا
 • تعداد در کارتن: 72 عدد
 • قیمت یک عدد : 2,900 تومان
 • قیمت یک کارتن :
  208,800 تومان
 • مشاهده محصول
خرید عمده لگن بیضی بزرگ
لگن بیضی بزرگ

 • برند: آوا
 • تعداد در کارتن: 12 عدد
 • قیمت یک عدد : 15,500 تومان
 • قیمت یک کارتن :
  186,000 تومان
 • مشاهده محصول
خرید عمده لگن بیضی کوچک
لگن بیضی کوچک

 • برند: آوا
 • تعداد در کارتن: 18 عدد
 • قیمت یک عدد : 8,300 تومان
 • قیمت یک کارتن :
  149,400 تومان
 • مشاهده محصول
خرید عمده کاسه و سبد بزرگ
کاسه و سبد بزرگ

 • برند: آوا
 • تعداد در کارتن: 12 عدد
 • قیمت یک عدد : 11,300 تومان
 • قیمت یک کارتن :
  135,600 تومان
 • مشاهده محصول
خرید عمده کاسه و سبد متوسط
کاسه و سبد متوسط

 • برند: آوا
 • تعداد در کارتن: 24 عدد
 • قیمت یک عدد : 6,500 تومان
 • قیمت یک کارتن :
  156,000 تومان
 • مشاهده محصول