فروش عمده محصولات آملون

کل محصولات : 17
خرید عمده لیوان یکبار مصرف گیاهی 250 سی سی آملون
لیوان یکبار مصرف گیاهی 250 سی سی آملون
 • برند: آملون
 • تعداد در کارتن: 400 عدد
قیمت یک عدد :1,300تومان
خرید عمده لیوان یکبار مصرف گیاهی 200 سی سی آملون
لیوان یکبار مصرف گیاهی 200 سی سی آملون
 • برند: آملون
 • تعداد در کارتن: 400 عدد
قیمت یک عدد :1,100تومان
خرید عمده لیوان یکبار مصرف گیاهی 170 سی سی آملون
لیوان یکبار مصرف گیاهی 170 سی سی آملون
 • برند: آملون
 • تعداد در کارتن: 400 عدد
قیمت یک عدد :1,000تومان
خرید عمده قاشق یکبار مصرف
قاشق یکبار مصرف
 • برند: آملون
 • تعداد در کارتن: 2000 عدد
قیمت یک عدد :95تومان
خرید عمده ظرف بسته بندی سه خانه یکبار مصرف
ظرف بسته بندی سه خانه یکبار مصرف
 • برند: آملون
 • تعداد در کارتن: 150 عدد
قیمت یک عدد :490تومان
خرید عمده دیس متوسط یکبار مصرف
دیس متوسط یکبار مصرف
 • برند: آملون
 • تعداد در کارتن: 100 عدد
قیمت یک عدد :570تومان
خرید عمده کیک خوری یکبار مصرف گیاهی
کیک خوری یکبار مصرف گیاهی
 • برند: آملون
 • تعداد در کارتن: 200 عدد
قیمت یک عدد :220تومان
خرید عمده بشقاب متوسط
بشقاب متوسط
 • برند: آملون
 • تعداد در کارتن: 200 عدد
قیمت یک عدد :310تومان
خرید عمده ظرف بسته بندی عمیق
ظرف بسته بندی عمیق
 • برند: آملون
 • تعداد در کارتن: 150 عدد
قیمت یک عدد :620تومان
خرید عمده ظرف دو خانه تخم مرغی
ظرف دو خانه تخم مرغی
 • برند: آملون
 • تعداد در کارتن: 200 عدد
قیمت یک عدد :660تومان
خرید عمده کارد یکبار مصرف گیاهی
کارد یکبار مصرف گیاهی
 • برند: آملون
 • تعداد در کارتن: 2000 عدد
قیمت یک عدد :95تومان
خرید عمده چنگال
چنگال
 • برند: آملون
 • تعداد در کارتن: 2000 عدد
قیمت یک عدد :95تومان
خرید عمده سطل 2500 سی سی
سطل 2500 سی سی
 • برند: آملون
 • تعداد در کارتن: 100 عدد
قیمت یک عدد :935تومان
خرید عمده کاسه خورشتی 300 سی سی
کاسه خورشتی 300 سی سی
 • برند: آملون
 • تعداد در کارتن: 400 عدد
قیمت یک عدد :285تومان
خرید عمده سطل 1000 سی سی استوانه
سطل 1000 سی سی استوانه
 • برند: آملون
 • تعداد در کارتن: 200 عدد
قیمت یک عدد :335تومان
خرید عمده کاسه صدفی 1000 سی سی
کاسه صدفی 1000 سی سی
 • برند: آملون
 • تعداد در کارتن: 150 عدد
قیمت یک عدد :410تومان
خرید عمده کاسه چهارگوش 900
کاسه چهارگوش 900
 • برند: آملون
 • تعداد در کارتن: 100 عدد
قیمت یک عدد :280تومان