فروش عمده آر پى

محصول 1 تا 20 ، کل محصولات : 20 , کل صفحات : 1
ديس بيضى بزرگ
ديس بيضى بزرگ
 • برند: آر پى
 • حداقل سفارش: 1000 عدد
4 از 5

540تومان

ديس بيضى كوچك
ديس بيضى كوچك
 • برند: آر پى
 • حداقل سفارش: 1000 عدد
4 از 5

320تومان

نى تاشو بسته 100 عددی
نى تاشو بسته 100 عددی
 • برند: آر پى
 • حداقل سفارش: 500 بسته
4 از 5

2,300تومان

ليوان يكبار مصرف شفاف ٤٥٠ سى
ليوان يكبار مصرف شفاف ٤٥٠ سى
 • برند: آر پى
 • حداقل سفارش: 2000 عدد
4 از 5

80تومان

ظرف آلومينيوم ٢پرسى
ظرف آلومينيوم ٢پرسى
 • برند: آر پى
 • حداقل سفارش: 1000 عدد
4 از 5

41تومان

ظرف آلومينيوم ١_٥پرسى
ظرف آلومينيوم ١_٥پرسى
 • برند: آر پى
 • حداقل سفارش: 1000 عدد
4 از 5

30تومان

ظرف آلومينيوم تك پرسى
ظرف آلومينيوم تك پرسى
 • برند: آر پى
 • حداقل سفارش: 1000 عدد
4 از 5

29تومان

فوم تك پرسى
فوم تك پرسى
 • برند: آر پى
 • حداقل سفارش: 1500 عدد
4 از 5

212تومان

ليوان شفاف ١٨٠سى سى
ليوان شفاف ١٨٠سى سى
 • برند: آر پى
 • حداقل سفارش: 2000 عدد
4 از 5

23تومان

كاسه بدون درب
كاسه بدون درب
 • برند: آر پى
 • حداقل سفارش: 1000 عدد
4 از 5

91تومان

كاسه درب دار يكبار مصرف
كاسه درب دار يكبار مصرف
 • برند: آر پى
 • حداقل سفارش: 1000 عدد
4 از 5

160تومان

چاقو يكبار مصرف
چاقو يكبار مصرف
 • برند: آر پى
 • حداقل سفارش: 2000 عدد
4 از 5

44تومان

چنگال يكبار مصرف
چنگال يكبار مصرف
 • برند: آر پى
 • حداقل سفارش: 2000 عدد
4 از 5

34تومان

قاشق يكبار مصرف شفاف
قاشق يكبار مصرف شفاف
 • برند: آر پى
 • حداقل سفارش: 2000 عدد
4 از 5

39تومان

ليوان كاغذى ٢٢٠ سى سى
ليوان كاغذى ٢٢٠ سى سى
 • برند: آر پى
 • حداقل سفارش: 6000 عدد
4 از 5

83تومان

پيش دستى كاغذى
پيش دستى كاغذى
 • برند: آر پى
 • حداقل سفارش: 1000 عدد
4 از 5

159تومان

بشقاب كاغذى
بشقاب كاغذى
 • برند: آر پى
 • حداقل سفارش: 1000 عدد
4 از 5

220تومان