فروش عمده آر پى

محصول 1 تا 20 ، کل محصولات : 20 , کل صفحات : 1
ديس بيضى بزرگ
ديس بيضى بزرگ
 • برند: آر پى
 • حداقل سفارش: 2000 عدد
4 از 5

570تومان

ديس بيضى كوچك
ديس بيضى كوچك
 • برند: آر پى
 • حداقل سفارش: 2000 عدد
4 از 5

450تومان

نى تاشو بسته 100 عددی
نى تاشو بسته 100 عددی
 • برند: آر پى
 • حداقل سفارش: 500 بسته
4 از 5

4,000تومان

ليوان يكبار مصرف شفاف ٤٥٠ سى
ليوان يكبار مصرف شفاف ٤٥٠ سى
 • برند: آر پى
 • حداقل سفارش: 15000 عدد
4 از 5

155تومان

ليوان يكبار مصرف شفاف ٤٠٠ سى سى
ليوان يكبار مصرف شفاف ٤٠٠ سى سى
 • برند: آر پى
 • حداقل سفارش: 15000 عدد
4 از 5

120تومان

ليوان يكبار مصرف شفاف ٣٥٠ سى سى
ليوان يكبار مصرف شفاف ٣٥٠ سى سى
 • برند: آر پى
 • حداقل سفارش: 15000 عدد
4 از 5

100تومان

ليوان شفاف يكبار مصرف ٣٠٠ سى سى
ليوان شفاف يكبار مصرف ٣٠٠ سى سى
 • برند: آر پى
 • حداقل سفارش: 15000 عدد
4 از 5

89تومان

ظرف آلومينيوم ٢پرسى
ظرف آلومينيوم ٢پرسى
 • برند: آر پى
 • حداقل سفارش: 5000 عدد
4 از 5

485تومان

ظرف آلومينيوم ١_٥پرسى
ظرف آلومينيوم ١_٥پرسى
 • برند: آر پى
 • حداقل سفارش: 5000 عدد
4 از 5

400تومان

ظرف آلومينيوم تك پرسى
ظرف آلومينيوم تك پرسى
 • برند: آر پى
 • حداقل سفارش: 5000 عدد
4 از 5

320تومان

فوم تك پرسى
فوم تك پرسى
 • برند: آر پى
 • حداقل سفارش: 5000 عدد
4 از 5

270تومان

ليوان شفاف ١٨٠سى سى
ليوان شفاف ١٨٠سى سى
 • برند: آر پى
 • حداقل سفارش: 20000 عدد
4 از 5

39تومان

كاسه بدون درب
كاسه بدون درب
 • برند: آر پى
 • حداقل سفارش: 4000 عدد
4 از 5

163تومان

كاسه درب دار يكبار مصرف
كاسه درب دار يكبار مصرف
 • برند: آر پى
 • حداقل سفارش: 4000 عدد
4 از 5

190تومان

چاقو يكبار مصرف
چاقو يكبار مصرف
 • برند: آر پى
 • حداقل سفارش: 6000 عدد
4 از 5

63تومان

چنگال يكبار مصرف
چنگال يكبار مصرف
 • برند: آر پى
 • حداقل سفارش: 6000 عدد
4 از 5

59تومان

قاشق يكبار مصرف شفاف
قاشق يكبار مصرف شفاف
 • برند: آر پى
 • حداقل سفارش: 6000 عدد
4 از 5

57تومان

ليوان كاغذى ٢٢٠ سى سى
ليوان كاغذى ٢٢٠ سى سى
 • برند: آر پى
 • حداقل سفارش: 15000 عدد
4 از 5

210تومان

پيش دستى كاغذى
پيش دستى كاغذى
 • برند: آر پى
 • حداقل سفارش: 4000 عدد
4 از 5

189تومان

بشقاب كاغذى
بشقاب كاغذى
 • برند: آر پى
 • حداقل سفارش: 4000 عدد
4 از 5

235تومان