فروش عمده آر پى

محصول 1 تا 20 ، کل محصولات : 20 , کل صفحات : 1
خرید عمده ديس بيضى بزرگ
ديس بيضى بزرگ
 • برند: آر پى
 • حداقل سفارش: 2000 عدد

770تومان

خرید عمده ديس بيضى كوچك
ديس بيضى كوچك
 • برند: آر پى
 • حداقل سفارش: 2000 عدد

650تومان

خرید عمده نى تاشو بسته 100 عددی
نى تاشو بسته 100 عددی
 • برند: آر پى
 • حداقل سفارش: 500 بسته

6,500تومان

خرید عمده ظرف آلومينيوم ٢پرسى
ظرف آلومينيوم ٢پرسى
 • برند: آر پى
 • حداقل سفارش: 5000 عدد

630تومان

خرید عمده ظرف آلومينيوم ١_٥پرسى
ظرف آلومينيوم ١_٥پرسى
 • برند: آر پى
 • حداقل سفارش: 5000 عدد

549تومان

خرید عمده ظرف آلومينيوم تك پرسى
ظرف آلومينيوم تك پرسى
 • برند: آر پى
 • حداقل سفارش: 5000 عدد

495تومان

خرید عمده فوم تك پرسى
فوم تك پرسى
 • برند: آر پى
 • حداقل سفارش: 5000 عدد

270تومان

خرید عمده ليوان شفاف ١٨٠سى سى
ليوان شفاف ١٨٠سى سى
 • برند: آر پى
 • حداقل سفارش: 50000 عدد

48تومان

خرید عمده كاسه بدون درب
كاسه بدون درب
 • برند: آر پى
 • حداقل سفارش: 4000 عدد

202تومان

خرید عمده كاسه درب دار يكبار مصرف
كاسه درب دار يكبار مصرف
 • برند: آر پى
 • حداقل سفارش: 4000 عدد

220تومان

خرید عمده چاقو يكبار مصرف
چاقو يكبار مصرف
 • برند: آر پى
 • حداقل سفارش: 6000 عدد

91تومان

خرید عمده چنگال يكبار مصرف
چنگال يكبار مصرف
 • برند: آر پى
 • حداقل سفارش: 6000 عدد

83تومان

خرید عمده قاشق يكبار مصرف شفاف
قاشق يكبار مصرف شفاف
 • برند: آر پى
 • حداقل سفارش: 6000 عدد

80تومان

خرید عمده ليوان كاغذى ٢٢٠ سى سى
ليوان كاغذى ٢٢٠ سى سى
 • برند: آر پى
 • حداقل سفارش: 15000 عدد

185تومان

خرید عمده پيش دستى كاغذى
پيش دستى كاغذى
 • برند: آر پى
 • حداقل سفارش: 4000 عدد

189تومان

خرید عمده بشقاب كاغذى
بشقاب كاغذى
 • برند: آر پى
 • حداقل سفارش: 4000 عدد

235تومان