لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران

لیوان،پارچ،بطری و جاشیری