عمده فروشی گلدان

گلدان چندوجهی کوچک ازجنس بتن وسنگ
گلدان چندوجهی کوچک ازجنس بتن وسنگ

گلدان چندوجهی کوچک رنگی
گلدان چندوجهی کوچک رنگی

گلدان چندوجهی بزرگ رنگی
گلدان چندوجهی بزرگ رنگی

گلدان بتنی طرح قلب
گلدان بتنی طرح قلب

گلدان بتنی 6وجهی کوچک
گلدان بتنی 6وجهی کوچک

گلدان 6وجهی بزرگ
گلدان 6وجهی بزرگ

گلدان بتنی طرح هرم
گلدان بتنی طرح هرم

گلدان گرد کوچک
گلدان گرد کوچک

گلدان مکعب مستطیل ساده
گلدان مکعب مستطیل ساده

گلدان بتنی چندوجهی کوچک
گلدان بتنی چندوجهی کوچک

گلدان بتنی چندوجهی بزرگ
گلدان بتنی چندوجهی بزرگ

گلدان بتنی
گلدان بتنی

گلدان تزئینی
گلدان تزئینی

گلدان
گلدان

گلدان آویز دسته بزرگ
گلدان آویز دسته بزرگ

گلدان آویز دسته کوچک
گلدان آویز دسته کوچک

گلدان باکس بن سای
گلدان باکس بن سای

گلدان باکس کاکتوسی 3
گلدان باکس کاکتوسی 3

گلدان باکس کاکتوسی 2
گلدان باکس کاکتوسی 2

گلدان باکس کاکتوسی 1
گلدان باکس کاکتوسی 1

گلدان باکس بنفشه 4
گلدان باکس بنفشه 4

گلدان گرد ارکیده 6
گلدان گرد ارکیده 6

گلدان گرد ارکیده 5
گلدان گرد ارکیده 5

گلدان گرد آزالیا 3
گلدان گرد آزالیا 3

گلدان گرد آزالیا 2
گلدان گرد آزالیا 2

گلدان گرد آزالیا 1
گلدان گرد آزالیا 1

گلدان دیواری بزرگ
گلدان دیواری بزرگ

گلدان دیواری متوسط
گلدان دیواری متوسط

گلدان دیواری کوچک
گلدان دیواری کوچک

گلدان آویزمارانتا 4
گلدان آویزمارانتا 4

گلدان آویزمارانتا 3
گلدان آویزمارانتا 3

آویزمارانتا 2
آویزمارانتا 2

گلدان آویزمارانتا 1
گلدان آویزمارانتا 1

  • برند: گل آذین
  • حداقل سفارش: 216 عدد
  • قیمت یک عدد : 3,300 تومان
  • قیمت یک کارتن :
    712,800 تومان