×
خرید عمده گلدان آویز دسته بزرگ
خرید عمده گلدان باکس بنفشه 4
خرید عمده گلدان گرد ارکیده 6
خرید عمده گلدان گرد ارکیده 5
خرید عمده گلدان گرد آزالیا 3
خرید عمده گلدان گرد آزالیا 2
خرید عمده گلدان گرد آزالیا 1
خرید عمده گلدان دیواری کوچک
خرید عمده گلدان آویزمارانتا 4
خرید عمده گلدان آویزمارانتا 3
خرید عمده آویزمارانتا 2
خرید عمده گلدان آویزمارانتا 1
خرید عمده گلدان آبیار بزرگ
خرید عمده گلدان گرد کاملیا 8
خرید عمده گلدان گرد کاملیا 7
خرید عمده گلدان گرد کاملیا 6
خرید عمده گلدان گرد کاملیا 5
خرید عمده گلدان گرد کاملیا 4
خرید عمده گلدان گرد کاملیا 3
خرید عمده گلدان گرد کاملیا 2
خرید عمده گلدان مربع اریکا 9
خرید عمده گلدان مربع اریکا 8
خرید عمده گلدان مربع اریکا 7
خرید عمده گلدان مربع اریکا 6
خرید عمده گلدان مربع اریکا 5
خرید عمده گلدان مربع اریکا 4
خرید عمده گلدان مربع اریکا 3
خرید عمده گلدان مربع اریکا 2
خرید عمده گلدان مربع اریکا 1
خرید عمده گلدان فانتزی 4
خرید عمده گلدان فانتزی 3
خرید عمده گلدان فانتزی 2
خرید عمده گلدان فانتزی ۱
خرید عمده گلدان کاکتوس
  • گلدان کاکتوس
  • برند: کامل
  • تعداد در کارتن: 108 عدد
  • قیمت یک عدد : 2,100 تومان
  • قیمت یک کارتن : 226,800 تومان
خرید عمده گلدان (سایز متوسط)
خرید عمده گلدان 5
  • گلدان 5
  • برند: کامل
  • تعداد در کارتن: 24 عدد
  • قیمت یک عدد : 8,800 تومان
  • قیمت یک کارتن : 211,200 تومان