عمده فروشی لوازم آشپزخانه

جا دستمال کاغذی مدل رادیو کشودار
جا دستمال کاغذی مدل رادیو کشودار

جامایع رومیزی استیل گرد بلند
جامایع رومیزی استیل گرد بلند

جاقاشقی 4 قلو گردون
جاقاشقی 4 قلو گردون

جاقاشقی دوقلو متوسط و کوچک پانچی
جاقاشقی دوقلو متوسط و کوچک پانچی

جاقاشقی پایه دار استیل متوسط پانچی
جاقاشقی پایه دار استیل متوسط پانچی

سرویس آشپزخانه کمرباریک 38 پارچه مگانتی صورتی
سرویس آشپزخانه کمرباریک 38 پارچه مگانتی صورتی

سبد داخل کشو شطرنجی کوچک SK139
سبد داخل کشو شطرنجی کوچک SK139

سرویس جهیزیه 78 پارچه
سرویس جهیزیه 78 پارچه

چایساز کاراجا مدل cookplus my inox
چایساز کاراجا مدل cookplus my inox

دراور 104 چوبی ( عروسکی ، بادکنکی )
دراور 104 چوبی ( عروسکی ، بادکنکی )

دراور 103 چوبی ( عروسکی ، بادکنکی )
دراور 103 چوبی ( عروسکی ، بادکنکی )

پشمک ساز کاراجا مدل cookplus
پشمک ساز کاراجا مدل cookplus

زیر قاشقی مدرن
زیر قاشقی مدرن

دستگیره ساده
دستگیره ساده

دستگیره انگشتی(جفت)
دستگیره انگشتی(جفت)

زیرلیوان دکمه
زیرلیوان دکمه

زیرلیوان برگ
زیرلیوان برگ

زیر قابلمه برگ
زیر قابلمه برگ

زیر قابلمه 6 ضلعی
زیر قابلمه 6 ضلعی

زیر قابلمه معرق
زیر قابلمه معرق

قالب شکلات CH113
قالب شکلات CH113

قالب شکلات CH112
قالب شکلات CH112

قالب شکلات CH111
قالب شکلات CH111

قالب شکلات CH110
قالب شکلات CH110

مافین 6تایی بزرگ
مافین 6تایی بزرگ

مافین 6تایی کوچک
مافین 6تایی کوچک

قالب پیچ بزرگ
قالب پیچ بزرگ

قالب پیچ متوسط
قالب پیچ متوسط

قالب پیچ کوچک
قالب پیچ کوچک

قالب الماس
قالب الماس

قالب پاپیون
قالب پاپیون

قالب هفت پر
قالب هفت پر

قالب قلب دور بافت
قالب قلب دور بافت