عمده فروشی سینی

سینی فن 206
سینی فن 206

سینی فن سمند
سینی فن سمند

سینی فن 405
سینی فن 405

سینی یزدگل131
سینی یزدگل131

سینی بیضی دسته رز
سینی بیضی دسته رز

سینی گرد بزرگ رز
سینی گرد بزرگ رز

سینی گرد رز متوسط
سینی گرد رز متوسط

سینی مستطیل رز بزرگ
سینی مستطیل رز بزرگ

سینی مستطیل رویال طلایی سایز2
سینی مستطیل رویال طلایی سایز2

سینی رویال مستطیل طلایی سایز 1
سینی رویال مستطیل طلایی سایز 1

سینی مستطیل رویال نگین دار سایز 3
سینی مستطیل رویال نگین دار سایز 3

سینی مستطیل رویال نگین دار سایز2
سینی مستطیل رویال نگین دار سایز2

سینی مستطیل رویال نگین دار سایز 1
سینی مستطیل رویال نگین دار سایز 1

سینی گرد رویال نگین دار سایز2
سینی گرد رویال نگین دار سایز2

سینی گرد رویال نگین دار
سینی گرد رویال نگین دار

سینی ونیز بدون پایه
سینی ونیز بدون پایه

سینی گرد ونیز بدون پایه
سینی گرد ونیز بدون پایه

سینی آنتیک و پیوتر گرد و مستطیل کوچک
سینی آنتیک و پیوتر گرد و مستطیل کوچک

سینی آنتیک و پیوتر مستطیل و گرد و بیضی بزرگ
سینی آنتیک و پیوتر مستطیل و گرد و بیضی بزرگ

سینی استیل گرد گلدار 1416
سینی استیل گرد گلدار 1416

سینی استیل مربع گلدار 1316
سینی استیل مربع گلدار 1316

سینی استیل بیضی گلدار 1516
سینی استیل بیضی گلدار 1516

سینی استیل گلدار مستطیل متوسط 1216
سینی استیل گلدار مستطیل متوسط 1216

سینی استیل مستطیل بزرگ گلدار 1116
سینی استیل مستطیل بزرگ گلدار 1116

سینی استیل مربع گلدار 1367
سینی استیل مربع گلدار 1367

سینی استیل گرد گلدار 1467
سینی استیل گرد گلدار 1467

سینی استیل بیضی گلدار 1567
سینی استیل بیضی گلدار 1567

سینی استیل مستطیل متوسط گلدار 1267
سینی استیل مستطیل متوسط گلدار 1267

سینی استیل مستطیل بزرگ گلدار 1167
سینی استیل مستطیل بزرگ گلدار 1167

سینی آبکش پارمیس سایز 2
سینی آبکش پارمیس سایز 2

سینی آبکش پارمیس سایز 1
سینی آبکش پارمیس سایز 1

سرویس چایخوری طاووس
سرویس چایخوری طاووس

سینی آیینه ای بزرگ
سینی آیینه ای بزرگ

سینی گرد ماربلین
سینی گرد ماربلین

  • برند: پاسارگاد
  • حداقل سفارش: 6 عدد
  • قیمت یک عدد : 75,000 تومان
  • قیمت یک کارتن :
    450,000 تومان