تولیدی مرتضی

شرکت رنگین دوخت و بافت مرتضی

در سال 89 شروع به فعالیت در حوزه لباس کار و اداری نموده


آدرس : تهران خیابان وحدت اسلامی کوچه احمد فرزین نبش یوسفی پلاک 26

عمده فروشی شرکت رنگین دوخت و بافت مرتضی