پاندا بسپار پارسه

پاندا بسپار

شرکت پاندا بسپار در سال ۹۵ با همکاری تعدادی از مدیران ارشد کارخانجات پلاستیک سازی و قالب سازی کشور و مشاوه تعدادی از اساتید دانشگاه با توجه به نیاز اساسی در زنجیزه تامین کالا جهت احداث واحد های صنعتی که پاسخگوی تامین این نیاز ها باشند با عنایت به توسعه زیر ساخت های این صنعت تشکیل گردید.


آدرس : اسلامشهرباغ فیض مجتمع تجاری نگین طبقه اول پلاک

عمده فروشی پاندا بسپار