آریان گوهر

Argo

شرکت آریان گوهر در زمینه آموزش و فروش تجهیزات گوهرتراشی و گوهرشناسی فعالیت دارد و هدف آرگو در این راستا استفاده از دانش روز دنیا در رشته گوهر تراشی و گوهرشناسی بوده است، تا بتوان با بهترین نمونه های دستگاه ها، گام بلندی در راستای صنعتی نمودن کشور عزیزمان ایران دراین زمینه برداشته باشیم.


آدرس : تهران سهروردی شمالی، اندیشه سوم غربی پلاک 92 واحد سوم

عمده فروشی argo