زیتون پرورده خطیبی

زیتون

تهیه و توزیع زیتون پرورده، روغن زیتون


آدرس : تهران، خیابان جیحون

عمده فروشی زیتون