گروه بین المللی توسعه و عمران نصر سپهر

کشاورزی نصر

گروه نصر سپهردر سال 1371 با ماهيت سهامی خاص و موضوع فعاليت ارائه خدمات فنی و مهندسی در پروژه‌های عمرانی، توسعه و عمران روستایی و خدمات فنی و عمرانی زيربنایی بخش كشاورزی با شماره 9541 در تاریخ1371/11/14 در اداره ثبت شرکت‌های اصفهان تاسیس و سپس در 1394/5/28 با انتقال مرکز قانونی شرکت به تهران تحت شماره 477144 در اداره ی ثبت شرکت‌های تهران ثبت و در تاریخ 1395/9/28 با نام جدید گروه بین المللی توسعه و عمران نصر سپهر تغییر نام یافته است.


آدرس : اصفهان - خ امام خمینی خ بسیج گروه بین المللی توسعه و عمران نصر سپهر کد پستی 8189114478دفتر تهران: خ توانیر ک گیتا - انتهای آرمان پلاک 2.1

عمده فروشی کشاورزی نصر