• بازن پلاستیک
 • تولیدکننده لوازم خانگی
 • تعداد محصولات : 103
 • تهران , دماوند
 • مشاهده محصولات
 • تولید کننده
 • تاریخ ثبت در عمدکس : 1396/06/27
 • امتیاز 0 از 5
 • 02177334226
 • بازن پلاستیک
 • تعداد محصولات : 103
 • تهران , دماوند
 • تولید کننده
 • امتیاز 0 از 5
 • 02177334226
 • ریلیتاشو
 • تولیدکننده لوازم خانگی
 • تعداد محصولات : 1
 • تهران , تهران
 • مشاهده محصولات
 • تولید کننده
 • تاریخ ثبت در عمدکس : 1396/07/05
 • امتیاز 0 از 5
 • 02155328832
 • ریلیتاشو
 • تعداد محصولات : 1
 • تهران , تهران
 • تولید کننده
 • امتیاز 0 از 5
 • 02155328832
 • صبا پلاستیک
 • تولیدکننده لوازم خانگی
 • تعداد محصولات : 19
 • تهران , تهران
 • مشاهده محصولات
 • تولید کننده
 • تاریخ ثبت در عمدکس : 1396/08/06
 • امتیاز 0 از 5
 • 02177353838
 • صبا پلاستیک
 • تعداد محصولات : 19
 • تهران , تهران
 • تولید کننده
 • امتیاز 0 از 5
 • 02177353838
 • سحر پلاستیک
 • تولیدکننده لوازم خانگی
 • تعداد محصولات : 33
 • تهران , ورامين
 • مشاهده محصولات
 • تولید کننده
 • تاریخ ثبت در عمدکس : 1396/08/10
 • امتیاز 0 از 5
 • 02133404380
 • سحر پلاستیک
 • تعداد محصولات : 33
 • تهران , ورامين
 • تولید کننده
 • امتیاز 0 از 5
 • 02133404380
 • آبگینه
 • تولیدکننده لوازم خانگی
 • تعداد محصولات : 36
 • تهران , تهران
 • مشاهده محصولات
 • تولید کننده
 • تاریخ ثبت در عمدکس : 1396/08/13
 • امتیاز 0 از 5
 • 2155084080
 • آبگینه
 • تعداد محصولات : 36
 • تهران , تهران
 • تولید کننده
 • امتیاز 0 از 5
 • 2155084080
 • یزدگل
 • تولیدکننده لوازم خانگی
 • تعداد محصولات : 53
 • تهران , تهران
 • مشاهده محصولات
 • تولید کننده
 • تاریخ ثبت در عمدکس : 1396/08/14
 • امتیاز 0 از 5
 • 02188738444
 • یزدگل
 • تعداد محصولات : 53
 • تهران , تهران
 • تولید کننده
 • امتیاز 0 از 5
 • 02188738444
 • پردیس ماهان
 • تولیدکننده لوازم خانگی
 • تعداد محصولات : 5
 • تهران , تهران
 • مشاهده محصولات
 • تولید کننده
 • تاریخ ثبت در عمدکس : 1396/08/06
 • امتیاز 0 از 5
 • 02188044261
 • پردیس ماهان
 • تعداد محصولات : 5
 • تهران , تهران
 • تولید کننده
 • امتیاز 0 از 5
 • 02188044261
 • آوا ملامین سازه
 • تولیدکننده لوازم خانگی
 • تعداد محصولات : 31
 • تهران , شهريار
 • مشاهده محصولات
 • تولید کننده
 • تاریخ ثبت در عمدکس : 1396/08/13
 • امتیاز 0 از 5
 • 02165580333
 • آوا ملامین سازه
 • تعداد محصولات : 31
 • تهران , شهريار
 • تولید کننده
 • امتیاز 0 از 5
 • 02165580333
 • شیشه گران
 • تولیدکننده لوازم خانگی
 • تعداد محصولات : 7
 • تهران , تهران
 • مشاهده محصولات
 • تولید کننده
 • تاریخ ثبت در عمدکس : 1396/09/14
 • امتیاز 0 از 5
 • 02155088824
 • شیشه گران
 • تعداد محصولات : 7
 • تهران , تهران
 • تولید کننده
 • امتیاز 0 از 5
 • 02155088824
 • کامل پلاستیک
 • تولیدکننده لوازم خانگی
 • تعداد محصولات : 113
 • تهران , تهران
 • مشاهده محصولات
 • تولید کننده
 • تاریخ ثبت در عمدکس : 1396/09/22
 • امتیاز 0 از 5
 • 02177343896
 • کامل پلاستیک
 • تعداد محصولات : 113
 • تهران , تهران
 • تولید کننده
 • امتیاز 0 از 5
 • 02177343896
 • ملامین 121
 • تولیدکننده لوازم خانگی
 • تعداد محصولات : 27
 • تهران , تهران
 • مشاهده محصولات
 • تولید کننده
 • تاریخ ثبت در عمدکس : 1396/09/15
 • امتیاز 0 از 5
 • 02136467193
 • ملامین 121
 • تعداد محصولات : 27
 • تهران , تهران
 • تولید کننده
 • امتیاز 0 از 5
 • 02136467193
 • مدرن
 • تولیدکننده لوازم خانگی
 • تعداد محصولات : 3
 • کردستان , کهک
 • مشاهده محصولات
 • تولید کننده
 • تاریخ ثبت در عمدکس : 1396/11/13
 • امتیاز 0 از 5
 • 08735295231
 • مدرن
 • تعداد محصولات : 3
 • کردستان , کهک
 • تولید کننده
 • امتیاز 0 از 5
 • 08735295231
 • نانوبسپارآیتک
 • تولیدکننده لوازم خانگی
 • تعداد محصولات : 9
 • تهران , تهران
 • مشاهده محصولات
 • تولید کننده
 • تاریخ ثبت در عمدکس : 1396/11/30
 • امتیاز 0 از 5
 • 02144139252
 • نانوبسپارآیتک
 • تعداد محصولات : 9
 • تهران , تهران
 • تولید کننده
 • امتیاز 0 از 5
 • 02144139252
 • تک پلاستیک خاورمیانه
 • تولیدکننده لوازم خانگی
 • تعداد محصولات : 171
 • تهران , تهران
 • مشاهده محصولات
 • تولید کننده
 • تاریخ ثبت در عمدکس : 1396/12/15
 • امتیاز 0 از 5
 • 02177120994
 • تک پلاستیک خاورمیانه
 • تعداد محصولات : 171
 • تهران , تهران
 • تولید کننده
 • امتیاز 0 از 5
 • 02177120994
 • وتاگالری
 • تولیدکننده لوازم خانگی
 • تعداد محصولات : 8
 • تهران , تهران
 • مشاهده محصولات
 • تولید کننده
 • تاریخ ثبت در عمدکس : 1396/12/26
 • امتیاز 0 از 5
 • 02166564384
 • وتاگالری
 • تعداد محصولات : 8
 • تهران , تهران
 • تولید کننده
 • امتیاز 0 از 5
 • 02166564384
 • آی سرام
 • تولیدکننده لوازم خانگی
 • تعداد محصولات : 1
 • تهران , تهران
 • مشاهده محصولات
 • تولید کننده
 • تاریخ ثبت در عمدکس : 1397/01/16
 • امتیاز 0 از 5
 • 02165437244
 • آی سرام
 • تعداد محصولات : 1
 • تهران , تهران
 • تولید کننده
 • امتیاز 0 از 5
 • 02165437244
 • فرآوران همگام اروم هونام (سهامی خاص)
 • تولیدکننده لوازم خانگی
 • تعداد محصولات : 124
 • آذربایجان شرقی , تبريز
 • مشاهده محصولات
 • تولید کننده
 • تاریخ ثبت در عمدکس : 1397/02/01
 • امتیاز 0 از 5
 • 04132824555
 • فرآوران همگام اروم هونام (سهامی خاص)
 • تعداد محصولات : 124
 • آذربایجان شرقی , تبريز
 • تولید کننده
 • امتیاز 0 از 5
 • 04132824555
 • پرشین روما
 • تولیدکننده لوازم خانگی
 • تعداد محصولات : 32
 • تهران , تهران
 • مشاهده محصولات
 • تولید کننده
 • تاریخ ثبت در عمدکس : 1397/02/22
 • امتیاز 0 از 5
 • 02146855500
 • پرشین روما
 • تعداد محصولات : 32
 • تهران , تهران
 • تولید کننده
 • امتیاز 0 از 5
 • 02146855500
 • گرته
 • تولیدکننده لوازم خانگی
 • تعداد محصولات : 2
 • تهران , تهران
 • مشاهده محصولات
 • تولید کننده
 • تاریخ ثبت در عمدکس : 1396/10/01
 • امتیاز 0 از 5
 • 02166789345
 • گرته
 • تعداد محصولات : 2
 • تهران , تهران
 • تولید کننده
 • امتیاز 0 از 5
 • 02166789345
 • پیشگام صنعت ظروف
 • تولیدکننده لوازم خانگی
 • تعداد محصولات : 1
 • تهران , رئ
 • مشاهده محصولات
 • تولید کننده
 • تاریخ ثبت در عمدکس : 1397/04/10
 • امتیاز 0 از 5
 • 56230454
 • پیشگام صنعت ظروف
 • تعداد محصولات : 1
 • تهران , رئ
 • تولید کننده
 • امتیاز 0 از 5
 • 56230454
 • پاک رست نشان
 • تولیدکننده لوازم خانگی
 • تعداد محصولات : 9
 • کرمانشاه , کرمانشاه
 • مشاهده محصولات
 • تولید کننده
 • تاریخ ثبت در عمدکس : 1397/04/17
 • امتیاز 0 از 5
 • 08334262013
 • پاک رست نشان
 • تعداد محصولات : 9
 • کرمانشاه , کرمانشاه
 • تولید کننده
 • امتیاز 0 از 5
 • 08334262013
 • پاسارگاد
 • تولیدکننده لوازم خانگی
 • تعداد محصولات : 1
 • تهران , تهران
 • مشاهده محصولات
 • تولید کننده
 • تاریخ ثبت در عمدکس : 1397/04/20
 • امتیاز 0 از 5
 • 02176318061
 • پاسارگاد
 • تعداد محصولات : 1
 • تهران , تهران
 • تولید کننده
 • امتیاز 0 از 5
 • 02176318061
 • سالی نو
 • تولیدکننده لوازم خانگی
 • تعداد محصولات : 3
 • تهران , تهران
 • مشاهده محصولات
 • تولید کننده
 • تاریخ ثبت در عمدکس : 1397/04/27
 • امتیاز 0 از 5
 • 02155359225
 • سالی نو
 • تعداد محصولات : 3
 • تهران , تهران
 • تولید کننده
 • امتیاز 0 از 5
 • 02155359225
 • بازرگانی پیشگامان پگاه ایرانیان
 • تولیدکننده لوازم خانگی
 • تعداد محصولات : 23
 • تهران , تهران
 • مشاهده محصولات
 • تولید کننده
 • تاریخ ثبت در عمدکس : 1397/04/26
 • امتیاز 0 از 5
 • 02177548620
 • بازرگانی پیشگامان پگاه ایرانیان
 • تعداد محصولات : 23
 • تهران , تهران
 • تولید کننده
 • امتیاز 0 از 5
 • 02177548620
 • محمد حسن کاظمی
 • تولیدکننده لوازم خانگی
 • تعداد محصولات : 26
 • تهران , تهران
 • مشاهده محصولات
 • تولید کننده
 • تاریخ ثبت در عمدکس : 1397/05/03
 • امتیاز 0 از 5
 • 88531372
 • محمد حسن کاظمی
 • تعداد محصولات : 26
 • تهران , تهران
 • تولید کننده
 • امتیاز 0 از 5
 • 88531372
 • زیباسازان
 • تولیدکننده لوازم خانگی
 • تعداد محصولات : 285
 • تهران , تهران
 • مشاهده محصولات
 • تولید کننده
 • تاریخ ثبت در عمدکس : 1397/05/27
 • امتیاز 0 از 5
 • 02177146410
 • زیباسازان
 • تعداد محصولات : 285
 • تهران , تهران
 • تولید کننده
 • امتیاز 0 از 5
 • 02177146410
 • پاکزادیان پلاستیک
 • تولیدکننده لوازم خانگی
 • تعداد محصولات : 1
 • تهران , تجريش
 • مشاهده محصولات
 • تولید کننده
 • تاریخ ثبت در عمدکس : 1397/07/06
 • امتیاز 0 از 5
 • 02177311531
 • پاکزادیان پلاستیک
 • تعداد محصولات : 1
 • تهران , تجريش
 • تولید کننده
 • امتیاز 0 از 5
 • 02177311531
 • صنعت پلاستیک تکتاز بیتا
 • تولیدکننده لوازم خانگی
 • تعداد محصولات : 5
 • تهران , تهران
 • مشاهده محصولات
 • تولید کننده
 • تاریخ ثبت در عمدکس : 1397/07/10
 • امتیاز 0 از 5
 • 44545840
 • صنعت پلاستیک تکتاز بیتا
 • تعداد محصولات : 5
 • تهران , تهران
 • تولید کننده
 • امتیاز 0 از 5
 • 44545840
 • شرکت عمادمهر پارسه
 • تولیدکننده لوازم خانگی
 • تعداد محصولات : 1
 • تهران , تهران
 • مشاهده محصولات
 • تولید کننده
 • تاریخ ثبت در عمدکس : 1397/07/08
 • امتیاز 0 از 5
 • 22579883
 • شرکت عمادمهر پارسه
 • تعداد محصولات : 1
 • تهران , تهران
 • تولید کننده
 • امتیاز 0 از 5
 • 22579883
 • گروه تولیدی نیلوفر
 • تولیدکننده لوازم خانگی
 • تعداد محصولات : 61
 • تهران , تهران
 • مشاهده محصولات
 • تولید کننده
 • تاریخ ثبت در عمدکس : 1397/05/08
 • امتیاز 0 از 5
 • 02155338024
 • گروه تولیدی نیلوفر
 • تعداد محصولات : 61
 • تهران , تهران
 • تولید کننده
 • امتیاز 0 از 5
 • 02155338024
 • M.store
 • تولیدکننده لوازم خانگی
 • تعداد محصولات : 16
 • تهران , تهران
 • مشاهده محصولات
 • تولید کننده
 • تاریخ ثبت در عمدکس : 1397/07/14
 • امتیاز 0 از 5
 • 02155040799
 • M.store
 • تعداد محصولات : 16
 • تهران , تهران
 • تولید کننده
 • امتیاز 0 از 5
 • 02155040799
 • استیل هامون
 • تولیدکننده لوازم خانگی
 • تعداد محصولات : 5
 • تهران , تهران
 • مشاهده محصولات
 • تولید کننده
 • تاریخ ثبت در عمدکس : 1397/07/29
 • امتیاز 0 از 5
 • 66716687
 • استیل هامون
 • تعداد محصولات : 5
 • تهران , تهران
 • تولید کننده
 • امتیاز 0 از 5
 • 66716687
 • سینی استیل فجیتا
 • تولیدکننده لوازم خانگی
 • تعداد محصولات : 10
 • تهران , تهران
 • مشاهده محصولات
 • تولید کننده
 • تاریخ ثبت در عمدکس : 1397/07/28
 • امتیاز 0 از 5
 • 02155358661
 • سینی استیل فجیتا
 • تعداد محصولات : 10
 • تهران , تهران
 • تولید کننده
 • امتیاز 0 از 5
 • 02155358661
 • شرکت تولیدی و صنعتی رامو پلاستیک
 • تولیدکننده لوازم خانگی
 • تعداد محصولات : 1
 • قزوین , قزوين
 • مشاهده محصولات
 • تولید کننده
 • تاریخ ثبت در عمدکس : 1397/07/28
 • امتیاز 0 از 5
 • 02832222234
 • شرکت تولیدی و صنعتی رامو پلاستیک
 • تعداد محصولات : 1
 • قزوین , قزوين
 • تولید کننده
 • امتیاز 0 از 5
 • 02832222234
 • بازرگانی عباسی
 • تولیدکننده لوازم خانگی
 • تعداد محصولات : 4
 • تهران , تهران
 • مشاهده محصولات
 • تولید کننده
 • تاریخ ثبت در عمدکس : 1397/08/02
 • امتیاز 0 از 5
 • 02155358664
 • بازرگانی عباسی
 • تعداد محصولات : 4
 • تهران , تهران
 • تولید کننده
 • امتیاز 0 از 5
 • 02155358664
 • گیشا اسپورت
 • تولیدکننده لوازم خانگی
 • تعداد محصولات : 8
 • تهران , تهران
 • مشاهده محصولات
 • تولید کننده
 • تاریخ ثبت در عمدکس : 1397/08/02
 • امتیاز 0 از 5
 • 09373135139
 • گیشا اسپورت
 • تعداد محصولات : 8
 • تهران , تهران
 • تولید کننده
 • امتیاز 0 از 5
 • 09373135139
 • احسان صنعت دالاهو
 • تولیدکننده لوازم خانگی
 • تعداد محصولات : 4
 • تهران , فرون اباد
 • مشاهده محصولات
 • تولید کننده
 • تاریخ ثبت در عمدکس : 1397/08/05
 • امتیاز 0 از 5
 • 02133288014
 • احسان صنعت دالاهو
 • تعداد محصولات : 4
 • تهران , فرون اباد
 • تولید کننده
 • امتیاز 0 از 5
 • 02133288014
 • گروه دانش‌بنیان گلس‌پت
 • تولیدکننده لوازم خانگی
 • تعداد محصولات : 7
 • تهران , تهران
 • مشاهده محصولات
 • تولید کننده
 • تاریخ ثبت در عمدکس : 1397/08/30
 • امتیاز 0 از 5
 • 02166705634
 • گروه دانش‌بنیان گلس‌پت
 • تعداد محصولات : 7
 • تهران , تهران
 • تولید کننده
 • امتیاز 0 از 5
 • 02166705634
 • طلا کالای پارس
 • تولیدکننده لوازم خانگی
 • تعداد محصولات : 3
 • تهران , تهران
 • مشاهده محصولات
 • تولید کننده
 • تاریخ ثبت در عمدکس : 1397/09/01
 • امتیاز 0 از 5
 • 88352209
 • طلا کالای پارس
 • تعداد محصولات : 3
 • تهران , تهران
 • تولید کننده
 • امتیاز 0 از 5
 • 88352209
 • تولید کننده
 • تاریخ ثبت در عمدکس : 1397/07/21
 • امتیاز 0 از 5
 • 02632309093
 • گوپ
 • تعداد محصولات : 3
 • البرز , کرج
 • تولید کننده
 • امتیاز 0 از 5
 • 02632309093
 • گل آذین
 • تولیدکننده لوازم خانگی
 • تعداد محصولات : 38
 • خراسان رضوی , مشهد
 • مشاهده محصولات
 • تولید کننده
 • تاریخ ثبت در عمدکس : 1397/07/25
 • امتیاز 0 از 5
 • 05137660937
 • گل آذین
 • تعداد محصولات : 38
 • خراسان رضوی , مشهد
 • تولید کننده
 • امتیاز 0 از 5
 • 05137660937
 • صنایع تولیدی اولر
 • تولیدکننده لوازم خانگی
 • تعداد محصولات : 2
 • تهران , تهران
 • مشاهده محصولات
 • تولید کننده
 • تاریخ ثبت در عمدکس : 1397/07/07
 • امتیاز 0 از 5
 • 02136095112
 • صنایع تولیدی اولر
 • تعداد محصولات : 2
 • تهران , تهران
 • تولید کننده
 • امتیاز 0 از 5
 • 02136095112
 • صنایع ابزار نظافتی تی شو
 • تولیدکننده لوازم خانگی
 • تعداد محصولات : 10
 • تهران , شهريار
 • مشاهده محصولات
 • تولید کننده
 • تاریخ ثبت در عمدکس : 1397/09/27
 • امتیاز 0 از 5
 • 65610261
 • صنایع ابزار نظافتی تی شو
 • تعداد محصولات : 10
 • تهران , شهريار
 • تولید کننده
 • امتیاز 0 از 5
 • 65610261
 • ایی جهاز
 • تولیدکننده لوازم خانگی
 • تعداد محصولات : 16
 • تهران , تهران
 • مشاهده محصولات
 • تولید کننده
 • تاریخ ثبت در عمدکس : 1397/09/29
 • امتیاز 0 از 5
 • 02155329002
 • ایی جهاز
 • تعداد محصولات : 16
 • تهران , تهران
 • تولید کننده
 • امتیاز 0 از 5
 • 02155329002
 • روهام
 • تولیدکننده لوازم خانگی
 • تعداد محصولات : 16
 • تهران , تهران
 • مشاهده محصولات
 • تولید کننده
 • تاریخ ثبت در عمدکس : 1397/10/03
 • امتیاز 0 از 5
 • 02155324020
 • روهام
 • تعداد محصولات : 16
 • تهران , تهران
 • تولید کننده
 • امتیاز 0 از 5
 • 02155324020
 • پولاب
 • تولیدکننده لوازم خانگی
 • تعداد محصولات : 16
 • آذربایجان غربی , پيرانشهر
 • مشاهده محصولات
 • تولید کننده
 • تاریخ ثبت در عمدکس : 1397/10/09
 • امتیاز 0 از 5
 • 04444221235
 • پولاب
 • تعداد محصولات : 16
 • آذربایجان غربی , پيرانشهر
 • تولید کننده
 • امتیاز 0 از 5
 • 04444221235
 • شرکت پلاست اتحاد پرشین
 • تولیدکننده لوازم خانگی
 • تعداد محصولات : 22
 • تهران , تهران
 • مشاهده محصولات
 • تولید کننده
 • تاریخ ثبت در عمدکس : 1397/10/03
 • امتیاز 0 از 5
 • 02177338568
 • شرکت پلاست اتحاد پرشین
 • تعداد محصولات : 22
 • تهران , تهران
 • تولید کننده
 • امتیاز 0 از 5
 • 02177338568
 • دستان هنر
 • تولیدکننده لوازم خانگی
 • تعداد محصولات : 4
 • قزوین , شريفيه
 • مشاهده محصولات
 • تولید کننده
 • تاریخ ثبت در عمدکس : 1397/10/19
 • امتیاز 0 از 5
 • 09107507404
 • دستان هنر
 • تعداد محصولات : 4
 • قزوین , شريفيه
 • تولید کننده
 • امتیاز 0 از 5
 • 09107507404
 • نگار
 • تولیدکننده لوازم خانگی
 • تعداد محصولات : 13
 • تهران , تهران
 • مشاهده محصولات
 • تولید کننده
 • تاریخ ثبت در عمدکس : 1397/10/25
 • امتیاز 0 از 5
 • 02155181018
 • نگار
 • تعداد محصولات : 13
 • تهران , تهران
 • تولید کننده
 • امتیاز 0 از 5
 • 02155181018
 • حسین ناصرپیک
 • تولیدکننده لوازم خانگی
 • تعداد محصولات : 16
 • تهران , تهران
 • مشاهده محصولات
 • تولید کننده
 • تاریخ ثبت در عمدکس : 1397/10/15
 • امتیاز 0 از 5
 • 09123499469
 • حسین ناصرپیک
 • تعداد محصولات : 16
 • تهران , تهران
 • تولید کننده
 • امتیاز 0 از 5
 • 09123499469
 • لاوان الکتریک
 • تولیدکننده لوازم خانگی
 • تعداد محصولات : 16
 • تهران , تهران
 • مشاهده محصولات
 • تولید کننده
 • تاریخ ثبت در عمدکس : 1397/10/25
 • امتیاز 0 از 5
 • 02177410690
 • لاوان الکتریک
 • تعداد محصولات : 16
 • تهران , تهران
 • تولید کننده
 • امتیاز 0 از 5
 • 02177410690
 • ساج و ضیافت
 • تولیدکننده لوازم خانگی
 • تعداد محصولات : 6
 • تهران , تهران
 • مشاهده محصولات
 • تولید کننده
 • تاریخ ثبت در عمدکس : 1397/10/24
 • امتیاز 0 از 5
 • 55091306
 • ساج و ضیافت
 • تعداد محصولات : 6
 • تهران , تهران
 • تولید کننده
 • امتیاز 0 از 5
 • 55091306
 • سپنتا پلاستیک
 • تولیدکننده لوازم خانگی
 • تعداد محصولات : 2
 • تهران , تهران
 • مشاهده محصولات
 • تولید کننده
 • تاریخ ثبت در عمدکس : 1397/10/24
 • امتیاز 0 از 5
 • 02177144910
 • سپنتا پلاستیک
 • تعداد محصولات : 2
 • تهران , تهران
 • تولید کننده
 • امتیاز 0 از 5
 • 02177144910
 • پاکرو دیاموند
 • تولیدکننده لوازم خانگی
 • تعداد محصولات : 4
 • تهران , تهران
 • مشاهده محصولات
 • تولید کننده
 • تاریخ ثبت در عمدکس : 1397/10/27
 • امتیاز 0 از 5
 • 77873919
 • پاکرو دیاموند
 • تعداد محصولات : 4
 • تهران , تهران
 • تولید کننده
 • امتیاز 0 از 5
 • 77873919
 • دنیا پلاستیک 110
 • تولیدکننده لوازم خانگی
 • تعداد محصولات : 4
 • تهران , تهران
 • مشاهده محصولات
 • تولید کننده
 • تاریخ ثبت در عمدکس : 1397/10/24
 • امتیاز 0 از 5
 • 55003070
 • دنیا پلاستیک 110
 • تعداد محصولات : 4
 • تهران , تهران
 • تولید کننده
 • امتیاز 0 از 5
 • 55003070
 • تولید کننده
 • تاریخ ثبت در عمدکس : 1397/11/03
 • امتیاز 0 از 5
 • 02133763427
 • نقشینه
 • تعداد محصولات : 4
 • تهران , رئ
 • تولید کننده
 • امتیاز 0 از 5
 • 02133763427
 • شرکت سیاستگذاری داده محور کسب و کار آکام
 • تولیدکننده لوازم خانگی
 • تعداد محصولات : 8
 • تهران , تهران
 • مشاهده محصولات
 • تولید کننده
 • تاریخ ثبت در عمدکس : 1397/11/09
 • امتیاز 0 از 5
 • 44448772
 • شرکت سیاستگذاری داده محور کسب و کار آکام
 • تعداد محصولات : 8
 • تهران , تهران
 • تولید کننده
 • امتیاز 0 از 5
 • 44448772
 • میلاد پلاستیک
 • تولیدکننده لوازم خانگی
 • تعداد محصولات : 5
 • تهران , تهران
 • مشاهده محصولات
 • تولید کننده
 • تاریخ ثبت در عمدکس : 1397/11/27
 • امتیاز 0 از 5
 • 02136676868
 • میلاد پلاستیک
 • تعداد محصولات : 5
 • تهران , تهران
 • تولید کننده
 • امتیاز 0 از 5
 • 02136676868
 • آسمان پلاستیک
 • تولیدکننده لوازم خانگی
 • تعداد محصولات : 4
 • تهران , تهران
 • مشاهده محصولات
 • تولید کننده
 • تاریخ ثبت در عمدکس : 1397/11/29
 • امتیاز 0 از 5
 • 02155320006
 • آسمان پلاستیک
 • تعداد محصولات : 4
 • تهران , تهران
 • تولید کننده
 • امتیاز 0 از 5
 • 02155320006
 • مونت پلاست
 • تولیدکننده لوازم خانگی
 • تعداد محصولات : 1
 • تهران , تهران
 • مشاهده محصولات
 • تولید کننده
 • تاریخ ثبت در عمدکس : 1397/11/30
 • امتیاز 0 از 5
 • 02177335562
 • مونت پلاست
 • تعداد محصولات : 1
 • تهران , تهران
 • تولید کننده
 • امتیاز 0 از 5
 • 02177335562
 • حقیقی
 • تولیدکننده لوازم خانگی
 • تعداد محصولات : 2
 • سمنان , شاهرود
 • مشاهده محصولات
 • تولید کننده
 • تاریخ ثبت در عمدکس : 1397/12/04
 • امتیاز 0 از 5
 • 09212319236
 • حقیقی
 • تعداد محصولات : 2
 • سمنان , شاهرود
 • تولید کننده
 • امتیاز 0 از 5
 • 09212319236
 • ُبامبو
 • تولیدکننده لوازم خانگی
 • تعداد محصولات : 1
 • تهران , تهران
 • مشاهده محصولات
 • تولید کننده
 • تاریخ ثبت در عمدکس : 1397/12/09
 • امتیاز 0 از 5
 • 02177832601
 • ُبامبو
 • تعداد محصولات : 1
 • تهران , تهران
 • تولید کننده
 • امتیاز 0 از 5
 • 02177832601
 • پویش به آفرین
 • تولیدکننده لوازم خانگی
 • تعداد محصولات : 4
 • تهران , تهران
 • مشاهده محصولات
 • تولید کننده
 • تاریخ ثبت در عمدکس : 1397/11/13
 • امتیاز 0 از 5
 • 9000000
 • پویش به آفرین
 • تعداد محصولات : 4
 • تهران , تهران
 • تولید کننده
 • امتیاز 0 از 5
 • 9000000
 • پیرایش
 • تولیدکننده لوازم خانگی
 • تعداد محصولات : 33
 • تهران , تهران
 • مشاهده محصولات
 • تولید کننده
 • تاریخ ثبت در عمدکس : 1397/12/06
 • امتیاز 0 از 5
 • 66551731
 • پیرایش
 • تعداد محصولات : 33
 • تهران , تهران
 • تولید کننده
 • امتیاز 0 از 5
 • 66551731
 • الا تجارت
 • تولیدکننده لوازم خانگی
 • تعداد محصولات : 1
 • اصفهان , اصفهان
 • مشاهده محصولات
 • تولید کننده
 • تاریخ ثبت در عمدکس : 1397/12/21
 • امتیاز 0 از 5
 • 03132504934
 • الا تجارت
 • تعداد محصولات : 1
 • اصفهان , اصفهان
 • تولید کننده
 • امتیاز 0 از 5
 • 03132504934
 • تعاونی ترمه ترنج ایساتیس
 • تولیدکننده لوازم خانگی
 • تعداد محصولات : 1
 • تهران , لواسان
 • مشاهده محصولات
 • تولید کننده
 • تاریخ ثبت در عمدکس : 1397/12/11
 • امتیاز 0 از 5
 • 3113764
 • تعاونی ترمه ترنج ایساتیس
 • تعداد محصولات : 1
 • تهران , لواسان
 • تولید کننده
 • امتیاز 0 از 5
 • 3113764
 • گروه تجاری هونام
 • تولیدکننده لوازم خانگی
 • تعداد محصولات : 33
 • تهران , تهران
 • مشاهده محصولات
 • تولید کننده
 • تاریخ ثبت در عمدکس : 1397/12/19
 • امتیاز 0 از 5
 • 02122668309
 • گروه تجاری هونام
 • تعداد محصولات : 33
 • تهران , تهران
 • تولید کننده
 • امتیاز 0 از 5
 • 02122668309
 • ara desgin
 • تولیدکننده لوازم خانگی
 • تعداد محصولات : 4
 • تهران , تهران
 • مشاهده محصولات
 • تولید کننده
 • تاریخ ثبت در عمدکس : 1397/12/20
 • امتیاز 0 از 5
 • 02188376897
 • ara desgin
 • تعداد محصولات : 4
 • تهران , تهران
 • تولید کننده
 • امتیاز 0 از 5
 • 02188376897
 • رومادون
 • تولیدکننده لوازم خانگی
 • تعداد محصولات : 15
 • البرز , کرج
 • مشاهده محصولات
 • تولید کننده
 • تاریخ ثبت در عمدکس : 1398/01/31
 • امتیاز 0 از 5
 • 09120912592
 • رومادون
 • تعداد محصولات : 15
 • البرز , کرج
 • تولید کننده
 • امتیاز 0 از 5
 • 09120912592
 • شهردکور
 • تولیدکننده لوازم خانگی
 • تعداد محصولات : 16
 • تهران , تهران
 • مشاهده محصولات
 • تولید کننده
 • تاریخ ثبت در عمدکس : 1398/02/29
 • امتیاز 1 از 5
 • 08634773479
 • شهردکور
 • تعداد محصولات : 16
 • تهران , تهران
 • تولید کننده
 • امتیاز 1 از 5
 • 08634773479
 • تن آذين شهاب
 • تولیدکننده پوشاک، منسوجات و لوازم جانبی
 • تعداد محصولات : 3
 • تهران , تهران
 • مشاهده محصولات
 • تولید کننده
 • تاریخ ثبت در عمدکس : 1397/03/19
 • امتیاز 0 از 5
 • 09123215386
 • تن آذين شهاب
 • تعداد محصولات : 3
 • تهران , تهران
 • تولید کننده
 • امتیاز 0 از 5
 • 09123215386
 • پاآرا
 • تولیدکننده پوشاک، منسوجات و لوازم جانبی
 • تعداد محصولات : 2
 • تهران , تهران
 • مشاهده محصولات
 • تولید کننده
 • تاریخ ثبت در عمدکس : 1397/02/05
 • امتیاز 0 از 5
 • 02133904770
 • پاآرا
 • تعداد محصولات : 2
 • تهران , تهران
 • تولید کننده
 • امتیاز 0 از 5
 • 02133904770
 • تولیدی پوشاک روستا قهرود
 • تولیدکننده پوشاک، منسوجات و لوازم جانبی
 • تعداد محصولات : 2
 • تهران , تهران
 • مشاهده محصولات
 • تولید کننده
 • تاریخ ثبت در عمدکس : 1397/04/17
 • امتیاز 0 از 5
 • 66465157
 • تولیدی پوشاک روستا قهرود
 • تعداد محصولات : 2
 • تهران , تهران
 • تولید کننده
 • امتیاز 0 از 5
 • 66465157
 • بهین دخت ایران
 • تولیدکننده پوشاک، منسوجات و لوازم جانبی
 • تعداد محصولات : 8
 • تهران , تهران
 • مشاهده محصولات
 • تولید کننده
 • تاریخ ثبت در عمدکس : 1397/04/18
 • امتیاز 0 از 5
 • 44270377
 • بهین دخت ایران
 • تعداد محصولات : 8
 • تهران , تهران
 • تولید کننده
 • امتیاز 0 از 5
 • 44270377
 • گیشا اسپورت
 • تولیدکننده پوشاک، منسوجات و لوازم جانبی
 • تعداد محصولات : 8
 • تهران , تهران
 • مشاهده محصولات
 • تولید کننده
 • تاریخ ثبت در عمدکس : 1397/08/02
 • امتیاز 0 از 5
 • 09373135139
 • گیشا اسپورت
 • تعداد محصولات : 8
 • تهران , تهران
 • تولید کننده
 • امتیاز 0 از 5
 • 09373135139
 • افراتین
 • تولیدکننده پوشاک، منسوجات و لوازم جانبی
 • تعداد محصولات : 43
 • تهران , تهران
 • مشاهده محصولات
 • تولید کننده
 • تاریخ ثبت در عمدکس : 1397/02/10
 • امتیاز 0 از 5
 • 02144767566
 • افراتین
 • تعداد محصولات : 43
 • تهران , تهران
 • تولید کننده
 • امتیاز 0 از 5
 • 02144767566
 • نانو مهیار زنجان
 • تولیدکننده پوشاک، منسوجات و لوازم جانبی
 • تعداد محصولات : 3
 • زنجان , زنجان
 • مشاهده محصولات
 • تولید کننده
 • تاریخ ثبت در عمدکس : 1397/10/30
 • امتیاز 0 از 5
 • 32223163
 • نانو مهیار زنجان
 • تعداد محصولات : 3
 • زنجان , زنجان
 • تولید کننده
 • امتیاز 0 از 5
 • 32223163
 • جامه پوش آرا
 • تولیدکننده پوشاک، منسوجات و لوازم جانبی
 • تعداد محصولات : 6
 • تهران , تهران
 • مشاهده محصولات
 • تولید کننده
 • تاریخ ثبت در عمدکس : 1397/11/14
 • امتیاز 0 از 5
 • 02188832398
 • جامه پوش آرا
 • تعداد محصولات : 6
 • تهران , تهران
 • تولید کننده
 • امتیاز 0 از 5
 • 02188832398
 • تولیدی موژان
 • تولیدکننده پوشاک، منسوجات و لوازم جانبی
 • تعداد محصولات : 4
 • خراسان رضوی , مشهد
 • مشاهده محصولات
 • تولید کننده
 • تاریخ ثبت در عمدکس : 1398/01/23
 • امتیاز 0 از 5
 • 05133415476
 • تولیدی موژان
 • تعداد محصولات : 4
 • خراسان رضوی , مشهد
 • تولید کننده
 • امتیاز 0 از 5
 • 05133415476
 • ناریان پوش
 • تولیدکننده پوشاک، منسوجات و لوازم جانبی
 • تعداد محصولات : 1
 • تهران , تهران
 • مشاهده محصولات
 • تولید کننده
 • تاریخ ثبت در عمدکس : 1398/01/24
 • امتیاز 0 از 5
 • 66006053
 • ناریان پوش
 • تعداد محصولات : 1
 • تهران , تهران
 • تولید کننده
 • امتیاز 0 از 5
 • 66006053
 • تولید و پخش بچگانه 012
 • تولیدکننده پوشاک، منسوجات و لوازم جانبی
 • تعداد محصولات : 3
 • خراسان رضوی , مشهد
 • مشاهده محصولات
 • تولید کننده
 • تاریخ ثبت در عمدکس : 1398/01/26
 • امتیاز 0 از 5
 • 05133645007
 • تولید و پخش بچگانه 012
 • تعداد محصولات : 3
 • خراسان رضوی , مشهد
 • تولید کننده
 • امتیاز 0 از 5
 • 05133645007
 • نووا مدا
 • تولیدکننده پوشاک، منسوجات و لوازم جانبی
 • تعداد محصولات : 1
 • تهران , تجريش
 • مشاهده محصولات
 • تولید کننده
 • تاریخ ثبت در عمدکس : 1398/01/29
 • امتیاز 0 از 5
 • 22427145
 • نووا مدا
 • تعداد محصولات : 1
 • تهران , تجريش
 • تولید کننده
 • امتیاز 0 از 5
 • 22427145
 • گروه تولیدی لباس میچکا
 • تولیدکننده پوشاک، منسوجات و لوازم جانبی
 • تعداد محصولات : 4
 • تهران , تهران
 • مشاهده محصولات
 • تولید کننده
 • تاریخ ثبت در عمدکس : 1398/02/10
 • امتیاز 0 از 5
 • 33231692
 • گروه تولیدی لباس میچکا
 • تعداد محصولات : 4
 • تهران , تهران
 • تولید کننده
 • امتیاز 0 از 5
 • 33231692
 • تولید پوشاک ام & جی
 • تولیدکننده پوشاک، منسوجات و لوازم جانبی
 • تعداد محصولات : 1
 • تهران , تهران
 • مشاهده محصولات
 • تولید کننده
 • تاریخ ثبت در عمدکس : 1398/02/12
 • امتیاز 0 از 5
 • 55597884
 • تولید پوشاک ام & جی
 • تعداد محصولات : 1
 • تهران , تهران
 • تولید کننده
 • امتیاز 0 از 5
 • 55597884
 • تولیدی کارا
 • تولیدکننده پوشاک، منسوجات و لوازم جانبی
 • تعداد محصولات : 2
 • خراسان رضوی , مشهد
 • مشاهده محصولات
 • تولید کننده
 • تاریخ ثبت در عمدکس : 1398/02/17
 • امتیاز 0 از 5
 • 05152231784
 • تولیدی کارا
 • تعداد محصولات : 2
 • خراسان رضوی , مشهد
 • تولید کننده
 • امتیاز 0 از 5
 • 05152231784
 • ایران کوک
 • تولیدکننده پوشاک، منسوجات و لوازم جانبی
 • تعداد محصولات : 3
 • تهران , تهران
 • مشاهده محصولات
 • تولید کننده
 • تاریخ ثبت در عمدکس : 1398/02/17
 • امتیاز 0 از 5
 • 55597350
 • ایران کوک
 • تعداد محصولات : 3
 • تهران , تهران
 • تولید کننده
 • امتیاز 0 از 5
 • 55597350
 • دنیز طلائی
 • تولیدکننده پوشاک، منسوجات و لوازم جانبی
 • تعداد محصولات : 1
 • گیلان , بندرانزلي
 • مشاهده محصولات
 • تولید کننده
 • تاریخ ثبت در عمدکس : 1398/02/14
 • امتیاز 0 از 5
 • 09384476349
 • دنیز طلائی
 • تعداد محصولات : 1
 • گیلان , بندرانزلي
 • تولید کننده
 • امتیاز 0 از 5
 • 09384476349
 • نانوبسپارآیتک
 • تولیدکننده خودرو و حمل نقل
 • تعداد محصولات : 9
 • تهران , تهران
 • مشاهده محصولات
 • تولید کننده
 • تاریخ ثبت در عمدکس : 1396/11/30
 • امتیاز 0 از 5
 • 02144139252
 • نانوبسپارآیتک
 • تعداد محصولات : 9
 • تهران , تهران
 • تولید کننده
 • امتیاز 0 از 5
 • 02144139252
 • رخشان آبتین
 • تولیدکننده خودرو و حمل نقل
 • تعداد محصولات : 10
 • تهران , تهران
 • مشاهده محصولات
 • تولید کننده
 • تاریخ ثبت در عمدکس : 1397/03/09
 • امتیاز 0 از 5
 • 02136424636
 • رخشان آبتین
 • تعداد محصولات : 10
 • تهران , تهران
 • تولید کننده
 • امتیاز 0 از 5
 • 02136424636
 • اروند میزان سنج
 • تولیدکننده خودرو و حمل نقل
 • تعداد محصولات : 3
 • تهران , شريف آباد
 • مشاهده محصولات
 • تولید کننده
 • تاریخ ثبت در عمدکس : 1397/03/12
 • امتیاز 0 از 5
 • 02136423931
 • اروند میزان سنج
 • تعداد محصولات : 3
 • تهران , شريف آباد
 • تولید کننده
 • امتیاز 0 از 5
 • 02136423931
 • کارگاه تولیدی حمایتی بهتوان
 • تولیدکننده خودرو و حمل نقل
 • تعداد محصولات : 2
 • تهران , تهران
 • مشاهده محصولات
 • تولید کننده
 • تاریخ ثبت در عمدکس : 1397/08/26
 • امتیاز 0 از 5
 • 09916108588
 • کارگاه تولیدی حمایتی بهتوان
 • تعداد محصولات : 2
 • تهران , تهران
 • تولید کننده
 • امتیاز 0 از 5
 • 09916108588
 • کارنوآوران خودرو
 • تولیدکننده خودرو و حمل نقل
 • تعداد محصولات : 5
 • اصفهان , اصفهان
 • مشاهده محصولات
 • تولید کننده
 • تاریخ ثبت در عمدکس : 1397/08/28
 • امتیاز 0 از 5
 • 09139255422
 • کارنوآوران خودرو
 • تعداد محصولات : 5
 • اصفهان , اصفهان
 • تولید کننده
 • امتیاز 0 از 5
 • 09139255422
 • پاور
 • تولیدکننده خودرو و حمل نقل
 • تعداد محصولات : 8
 • تهران , تهران
 • مشاهده محصولات
 • تولید کننده
 • تاریخ ثبت در عمدکس : 1397/10/12
 • امتیاز 0 از 5
 • 02133979085
 • پاور
 • تعداد محصولات : 8
 • تهران , تهران
 • تولید کننده
 • امتیاز 0 از 5
 • 02133979085
 • یو ال تی
 • تولیدکننده خودرو و حمل نقل
 • تعداد محصولات : 18
 • تهران , تهران
 • مشاهده محصولات
 • تولید کننده
 • تاریخ ثبت در عمدکس : 1397/10/23
 • امتیاز 0 از 5
 • 02133939071
 • یو ال تی
 • تعداد محصولات : 18
 • تهران , تهران
 • تولید کننده
 • امتیاز 0 از 5
 • 02133939071
 • شرکت سیاستگذاری داده محور کسب و کار آکام
 • تولیدکننده خودرو و حمل نقل
 • تعداد محصولات : 8
 • تهران , تهران
 • مشاهده محصولات
 • تولید کننده
 • تاریخ ثبت در عمدکس : 1397/11/09
 • امتیاز 0 از 5
 • 44448772
 • شرکت سیاستگذاری داده محور کسب و کار آکام
 • تعداد محصولات : 8
 • تهران , تهران
 • تولید کننده
 • امتیاز 0 از 5
 • 44448772
 • شرکت اف آی تی (تهیه و توزیع فیلترهوای انواع خودروهای خارجی )
 • تولیدکننده خودرو و حمل نقل
 • تعداد محصولات : 14
 • تهران , شهريار
 • مشاهده محصولات
 • تولید کننده
 • تاریخ ثبت در عمدکس : 1398/02/10
 • امتیاز 0 از 5
 • 0935967798
 • شرکت اف آی تی (تهیه و توزیع فیلترهوای انواع خودروهای خارجی )
 • تعداد محصولات : 14
 • تهران , شهريار
 • تولید کننده
 • امتیاز 0 از 5
 • 0935967798
 • مستر فازمتر
 • تولیدکننده تجهیزات برق و لوازم
 • تعداد محصولات : 7
 • تهران , تهران
 • مشاهده محصولات
 • تولید کننده
 • تاریخ ثبت در عمدکس : 1397/07/14
 • امتیاز 0 از 5
 • 33901907
 • مستر فازمتر
 • تعداد محصولات : 7
 • تهران , تهران
 • تولید کننده
 • امتیاز 0 از 5
 • 33901907
 • صنایع تولیدی راد ویرا نور
 • تولیدکننده تجهیزات برق و لوازم
 • تعداد محصولات : 12
 • تهران , تهران
 • مشاهده محصولات
 • تولید کننده
 • تاریخ ثبت در عمدکس : 1397/11/13
 • امتیاز 0 از 5
 • 02188836604
 • صنایع تولیدی راد ویرا نور
 • تعداد محصول