پیام تبریک نوروز 1397

پیام تبریک نوروز 1397

پیام تبریک نوروز 1397-بلاگ عمدکس

1396/12/27

نویسنده : شیدا بختیاری


نوروز باستانی کهن ترین جشن گیتی و رشته پیوند نسل های گذشته و حال است که با آموزه های اسلامی تحکیم یافته و همواره بازگشت به زیبائی و خوبی را برای اقوام و فرهنگ های مختلف این مرز و بوم به ارمغان آورده است.

 

این روز ملی که به عنوان روز صلح و فرهنگ در سازمان ملل ثبت شده است را به شما مبارک باد می گویم و برای همه مراحل زندگی شما و خانواده تان آرزوی سرافرازی و بهروزی دارم و امیدوارم با تلاش و همتی بزرگ فردایی زیباتر را با طراوت و نشاط و تازگی و شکوفائی و کرامت بیشتر تجربه نمایید .

 

تیم عمدکس