مجله کسب و کار عمدکس

مدیریت زمان و تکنیک های آن-بلاگ عمدکس

مدیریت زمان و تکنیک های آن

مدیریت زمان و تکنیک های آن-بلاگ عمدکس

1397/02/23

نویسنده : شیدا بختیاری

کمتر چیزی به اندازه زمان گرانبها و ارزشمند است. مخصوصا وقتی این زمان برای مدیریت کسب و کار و شغل جدید باشد. همه ما حداقل یکبار به این فکر کرده ایم که کاش شبانه روز بیشتر از 24 ساعت داشت! نه؟

بیشتر بخوانید