مجله کسب و کار عمدکس

هزینه‌ی افتتاح یک رستوران-بلاگ عمدکس

هزینه‌ی افتتاح یک رستوران

هزینه‌ی افتتاح یک رستوران-بلاگ عمدکس

1396/12/12

نویسنده : شیدا بختیاری

کارآفرینانی که به دنبال افتتاح یک رستوران هستند، باید از ابتدا تصمیم بگیرند که حرفه‌ی خودشان را بنا خواهند کرد یا خیر، مغازه‌ای موجود را خواهند خرید یا خیر و سرمایه‌گذاری خواهند کرد یا نه.

بیشتر بخوانید